Mapový trénink

 • tratě (ke stažení):
  • T2 – 2 km, jednoduchá, většinou po cestách a jasných liniích
  • T3 – 3 km (i ve variantě bez cest)
  • T6 – 2 okruhy, 3 + 3,4 km (i ve variantě bez cest)
 • start je na mostku přes potok 300 m od Kunic
 • parkovat je možno na okraji obce
 • trénink bude v lese minimálně do 14. února
 • na kontrolách jsou červenobílá mlíka
7. 11. 2019, Fanda