Milí závodníci,

při projednávání závodů v Řitce jsme nedokázali k naší plné spokojenosti vyřešit 2 problémy tak, aby komfort pro Vás byl na našich závodech podle našich představ.

Prvním a zásadním problémem bylo parkování, kde jsme na vytipovaných plochách nedosáhli dohody s majiteli možných parkovacích ploch. Parkování bylo k naší velké úlevě nakonec vyřešeno, ale v náhradní ploše, na druhém konci obce, za dálnicí.

Druhou komplikací byla cesta na nedělní start, kde jsme nedostali souhlas majitele na přechod přes nevyužité louky v prostoru mezi shromaždištěm a startem a Vy musíte jít proto oklikou delší cestou po silnici.

Naše nabídky domorodcům byly ve finále až nepřiměřeně vysoké, ale ani v jednom případě nebylo jednání o penězích. Dotace EU zemědělcům na kosení luk v krajině sehrály zásadní roli.

Oba tyto problémy se vyřešit podařilo, ale Vy budete muset překonat pěšky větší vzdálenosti, než bychom si přáli. Mrzí nás to, ale přejeme si, aby Vám to nepokazilo dojem z našich závodů.

Vaši pořadatelé