Pokyny jako PDF

Pokyny pro závodníky

 

Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP žebříček A, žebříček B-Čechy – krátká trať

sobota 3.6.2017 – Universitní sportovní klub Praha, oddíl OB

 

Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP žebříček A, žebříček B-Čechy – klasická trať

neděle 4.6.2017 – OK Kamenice

 

 

 

Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů

 

Pořádající subjekt:

USK Praha, oddíl orientačního běhu (sobota)

OK Kamenice (neděle)

 

Datum:

Sobota 3.června 2017, krátká trať

Neděle 4.června 2017, klasická trať

 

Zařazení do soutěží:

Závod Manufaktura Českého poháru

Závod INOV-8 CUP žebříčku A

Závod žebříčku B-Čechy

Závod celostátního Rankingu, koeficient 1,06

 

Centrum:

Řitka – areál jezdeckého klubu Norma

Loc: 49.8969°N, 14.2909°E

Žádáme o respektování zakázaných prostor! (viz plánek centra)

 

Parkování:

Osobní auta na pronajatých pozemcích u komunikace D4, 60 Kč za oba dva dny bude vybíráno při příjezdu. Dbejte značení a pokynů pořadatelů, nezajíždějte do obce Řitka!

Opatrně při příchodu na shromaždiště a cestách na start, museli jsme pro tyto trasy bohužel využít komunikace III. třídy 11510. Řitka a Černolice jsou rekreační oblastí a víkendový provoz není malý. Vzdálenost do centra závodu je 1400 m z kopce, bude značeno.

Autobusy parkují v obci bezplatně, zastaví v místě „Bus výstup“, vyloží závodníky a dle pokynů pořadatelů autobus zaparkuje, viz příjezdový plánek.

  

Prezentace:

 

V sobotu od 9:00 do 11:00 hod (na každý závod zvlášť) a v neděli od 8:00 do 9:00 hod v centru závodů. V prezentačních obálkách nebudou pokyny ani oddílové startovní listiny v tištěné podobě. Pokyny budou vyvěšeny pouze na informačních tabulích, oddílové startovky jsou v ORISu a na webových stránkách závodů.

Součástí nedělní prezentace budou podrobné informace k ubytování.

Zapůjčený SI čip na sobotní závod se bezprostředně po vyčtení čipů vrací!

Na nedělní závod lze SI čip vyzvednout až při nedělní prezentaci. 

 

Dohlášky na místě:

 

Jen omezeně dle možností pořadatele do kategorií T3, T5, T7 (do T7 pouze v neděli) a nejlépe s vlastním SI čipem. Cena dohlášky na místě 200 Kč, cena zapůjčení čipu 40 Kč.

 

Start 00:

 

 

 

 

Sobota: 12:00 hod, intervalově

 • Soutěžní kategorie + DH 12C, DH 10C dle startovní listiny.
 • Tréninkové kategorie T3 a T5 mají oddělený startovní koridor a mohou startovat kdykoliv v době otevření startu přes startovací krabičku podle pokynů pořadatele.

Neděle: 10:00 hod, intervalově

 • Soutěžní kategorie + DH 12C, DH 10C dle startovní listiny.
 • Tréninkové kategorie T3, T5 a T7 mají oddělený startovní koridor a mohou startovat kdykoliv v době otevření startu přes startovací krabičku podle pokynů pořadatele.

 

Startovní čísla, GPS, rozběhání závodníků:

Před startem jsou si závodníci Českého poháru a Žebříčku A povinni odebrat čísla podle startovní listiny.  Startovní čísla budou v sobotu i v neděli umístěna na startu u vyvěšených startovních listin.

Cestou na start bude zřízen výdej GPS lokátorů dle seznamu, který je zveřejněn na jednotlivých webech závodů a v ORISu. Místo sobotního výdeje je 450 m před startem (vyznačeno i na tréninkové mapce, kterou najdete v prezentačních obálkách), v neděli bude výdej GPS před startem.

Udělejte si na fasování GPS a sobotní trénink dostatečnou časovou rezervu.

Rozběhání sobota: tréninková mapa cestou na start.

Rozběhání neděle: na cestě do lesa cca 280 m před startem, bude značeno.
Zákaz rozběhávání v lese a na louce u startu!!            

 

Vzdálenosti:

centrum - prezentace

0 m

 

centrum - parkoviště os. aut

výstup z busu - centrum

1400 m

860 m

 

centrum - start sobota

centrum - start neděle

1760 m, převýšení 100 m

2700 m, převýšení 110 m

 

centrum - cíl

0 m

 

Cesta na oba starty, zejména na nedělní, vede po místní veřejné komunikaci, dbejte zvýšené opatrnosti, a nechte si dostatečnou časovou rezervu pro cestu na start.           

 

 

Systém ražení:

Elektronický razicí systém SPORTIdent pro soutěžní a tréninkové kategorie.

Zkontrolujte si číslo čipu. Případné nesrovnalosti nahlaste na prezentaci. Ve startovním koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z čipu a kontrolu vymazání. Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí jménem závodníka a oddílem. Mapu si po kontrole závodník vyzvedne na prezentaci.

Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip. V sobotu zapůjčený čip je povinen vrátit, v neděli mu bude přidělen jiný (vyzvedává se na prezentaci nedělního závodu).

 

Mapa:

Sobota:

 • U Trojáku, 1:10 000, E 5m, A4
 • Model, 1:10 000, E 5m, 35x120mm – tréninková mapa se 4 kontrolami, bude vložena na počet přihlášených v prezentačních obálkách.
 • Pořadatel sobotního závodu se omlouvá za chybu při tisku a upozorňuje na excentricky umístěný název kategorie vzhledem k boxu pro název kategorie. Na soutisk tratí to nemá žádný vliv, viz ukázka níže.

Neděle:

 • Červená hlína, 1:15 000, E 5m pro kategorie D/H16 – 21, A4
 • Červená hlína, 1:10 000, E 5m pro ostatní kategorie, A3

Mapy na oba dny připravili Petr Uher a Roman Horký, stav květen 2017, zpracováno podle ISOM2000, po oba dny budou mapy vodovzdorně upravené.

Starší mapy:

 

Zvláštní mapové symboly:

Zelené kolečko - výrazný strom

Hnědý křížek – plošinka

Zelený křížek – vývrat

Černý křížek - jiný objekt


Terén:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhorní plošina a severozápadní svah Brd se stržemi nad údolím řeky Berounky - 220-524 m n. m, střední síť komunikací, množství porostových a terénních detailů, místy kamenná pole a kamenné výstupy s množstvím detailů, v neděli i hluboké strže a svažitý terén. Dobrá až střední průchodnost porostů.

Zákaz vstupu pod hrozbou diskvalifikace do prostorů v mapě označených mapovými značkami č. 527 (žlutozelená = soukromá plocha) a samozřejmě do oplocenek.

V mapě je několik menších oblastí s polomy, které jsou označeny značkou č. 710.0 -  fialové křížové šrafy.

Závodním prostorem jsou všechny okolní lesní prostory. Závodníci do nich mohou vstupovat (s výjimkou prostoru tréninkové mapky v sobotu) pouze v časovém intervalu mezi okamžikem svého startu a proběhnutím cílovou čarou (viz Pravidla čl. 11.5).

 

Doporučení:

Velmi doporučujeme tejpování kotníků po oba dny. V prostoru závodu se nacházejí kamenná pole a v neděli i hluboká údolí.

Dbejte zvýšené opatrnosti při překonávání lomů/skalních srázů. V případě značení respektujte výstražné pásky!

 

Popisy kontrol:

Samoobslužný odběr v centru závodů.

 

Tratě:

Parametry tratí jsou k dispozici na webových stránkách závodů.

Předpokládané časy vítězů jsou dle SŘ ČSOS.

Upozorňujeme na zalomení spojnice kontrol při křížení některých kategorií v sobotním závodě, viz následující ukázka.

 

 

Občerstvení:

Po doběhu v cíli šťáva po oba dva dny.

Neděle: 

 • Občerstvení před startem (voda)

·         Pro část delších kategorií 4 stanoviště s občerstvením na postupech mezi kontrolami (v mapě značeno kelímkem)

·         Kategorie H21E má druhé občerstvení na kontrole 52 (značeno v popisech)

·         Vybrané ostatní kategorie mají občerstvení na kontrole 136 (značeno v popisech)

Na všech občerstvovacích stanicích bude k dispozici čistá voda.

 

Služby v centru závodů:

Stánek s občerstvením, sortiment polévka, hlavní jídlo, saláty, gril, klobásy, pivo, nealko pivo, malinovka, káva, čaj, kopečková zmrzlina a další pochutiny. V neděli bude i tradiční „koláčový“ KAM bufet.

Prodejci sportovního zboží, seznam bude umístěn na webech obou závodů.

V obci je v provozu restaurace Panský Dvůr. Restaurace Na Veselce by také již měla být po rekonstrukci otevřená.

 

Dětský koutek, dětský závod:

Na shromaždišti bude zřízen ve stinné části shromaždiště dětský koutek s kapacitou dle možností pořadatele, využívejte jej jen po dobu nezbytně nutnou. Otevřen po oba dny 30 min před startem 00.

Připraven bude dětský závod v jeho blízkosti.

Dětem dejte čepici proti slunci, event. pláštěnku proti dešti, batůžek se svačinkou a pitím.

 

Časový limit:

Sobota – 90 min, uzavření cíle v 16:50 hod

Neděle – 180 min, uzavření cíle v 16:30 hod

 

Výsledky:

Předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webových stránkách závodů a v ORISu.

 

Odevzdávání map:

Mapy v cíli se vybírají a budou vydávány týž den po odstartování posledního závodníka.

 • v sobotu od 15:20 hod
 • v neděli od 13:30 hod

Spoléháme na Váš smysl pro fair-play.

 

Vyhlášení vítězů:

Oba dva dny vyhlásíme první tři v kategoriích DH10 – DH21 a vítěze „veteránských“ a „T“ kategorií.

Všichni vyhlášení obdrží diplom a ceny od pořádajících oddílů a partnerů závodů.

Vyhlášení sobotního závodu proběhne cca v 16:30 hod

Vyhlášení nedělního závodu proběhne cca v 15:30 hod

 

První pomoc:

Drobná poranění ošetříme v cíli. Nejbližší nemocnice jsou v Příbrami, Praze 4 – Krči a v Praze 5 – Motole.

 

Mytí:

Cisterna v centru závodů. Šetřete vodou, prosím.

 

WC:

TOI-TOI v centru závodů a cestou na start:

 • Sobota: 2 kabiny TOI-TOI 450 m před startem
 • Neděle: 4 kabiny TOI-TOI před startem. Zákaz vstupu do lesa v okolí startu.

Udržujte prosím čistotu!

 

Ubytování:

Ubytování je zajištěno v tělocvičnách Sokola Dobřichovice na adrese Pražská 375, Dobřichovice, GPS: 49°55'48.001"N, 14°16'23.448"E.

·         Ubytovaní budou vpuštěni do objektu pouze s rozlišovací páskou na ruce (obdržíte při prezentaci), neobjednané ubytování a pásky možno dokoupit na prezentaci.

·         Ubytovat se je možné v sobotu od 17:30 do 19:00 hod

·         Tělocvična se v sobotu večer zamyká ve 22:30 hod

·         Ráno musí být tělocvična vyklizená nejpozději do 9:00 hod

·         Vstup do objektů tělocvičen povolen pouze po přezutí do domácí (čisté) obuvi

·         Odpadky odhazujte pouze do označených igelitových pytlů. Prosíme dodržujte třídění odpadu na plasty a ostatní

Dodržujte pokynů pořadatele v prostorách ubytování.

Kontakt na pořadatele v případě nouze: Markéta Šimková, tel. 602 685 212

 

Protesty:

Písemné protesty s vkladem 400,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu příslušného závodu.

Nebo se zasílají do tří dnů po vydání oficiálních výsledků na adresu:

 • Krátká trať, USK Praha - orientační běh, Na Folimance 2, 120 00  Praha 2
 • Klasická trať, OK Kamenice, Slunečná 678, 251 68  Kamenice

 

Jury:

Sobota: Dominika Plochová (DKP), Aleš Richtr (VPM), Ondřej Sysel (PGP)

Neděle: Jan Mrázek (SJC), Milan Venhoda (SJI), Dominika Pachnerová (CHA)

 

Informace:

Sobota

Web závodu:

http://www.uskob.cz/poradani/za17

Kontakt:

Petr Bořánek, GSM: 603 454853, e-mail: petr.boranek (zavináč) uskob.cz

Neděle

Web závodu:

http://okkamenice.cz/ab17

Kontakt:

Petr Valášek, GSM: 603 266894, e-mail: petr.valasek7 (zavináč) gmail.com

 

Funkcionáři:

Ředitel:

Sobota: Zdeněk Polák (zástupce Jan Semík)

Neděle: Petr Valášek

Hlavní rozhodčí:

Sobota: Jarmila Němečková, R1

Neděle: Pavel Kurfürst, R1

Stavitelé tratí:

Sobota: Petr Bořánek, R1

Neděle: Martin Škvor, R2

               

Upozornění:

Při závodě platí zákaz vstupu do oplocenek a mladých nezajištěných kultur!

Na tratě závodu je Pravidly OB zakázáno vstupovat se psy!!

Přísný zákaz rozdělávání ohňů, v centru závodů i v lese.

Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace závodů) je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

 

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS v roce 2017.

 

 

 

Správný směr a rychlé nohy Vám přejí pořadatelé z USK Praha a OK Kamenice


Plánek centra

 

Plánek parkování a příchodu do centra

 

Parametry tratí