Pokyny k ubytování jako PDF

POKYNY K UBYTOVÁNÍ

 

Ubytování je zajištěno v areálu Sokola Dobřichovice ve 3 objektech (tělocvičnách) – viz označení na plánku č. 3.

 

Adresa: Pražská 375, Dobřichovice, GPS: 49°55'48.001"N, 14°16'23.448"E

 

Pokyny pro ubytované:

 

·        Ubytovaní budou vpuštěni do objektu pouze s páskou na ruce.

·        Ubytovat se je možné v sobotu od 17:30 do 19:00 hod.

·        Tělocvična se v sobotu večer zamyká ve 22:30

·        DODRŽUJTE NOČNÍ KLID (22:00-6:00)

·        Ráno musí být tělocvična vyklizená nejpozději do 9:00

·        Vstup do objektů tělocvičen povolen pouze po přezutí do domácí (čisté) obuvi

·        Přísný zákaz kouření ve všech prostorách ubytování

·        Odpadky odhazujte pouze do označených igelitových pytlů. Prosíme, dodržujte třídění odpadu na plasty (žluté pytle) a ostatní (černé pytle).

 

Kontakt na pořadatele ohledně ubytování: Markéta Šimková, tel. 602 685 212, OK KAMENICE

 

Plánek č. 1: Cesta shromaždiště – sokolovnaPlánek č. 2:Plánek č. 3: Objekty tělocvičen