Rozpis jako PDF

Rozpis

 

Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP žebříček A, žebříček B-Čechy – krátká trať

sobota 3.6.2017 – Universitní sportovní klub Praha, oddíl OB

 

Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP žebříček A, žebříček B-Čechy – klasická trať

neděle 4.6.2017 – OK Kamenice

 

Společná ustanovení pro oba závody:

 

Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů

 

Pořádající subjekt:

USK Praha, oddíl orientačního běhu (sobota)

OK Kamenice (neděle)

 

Zařazení do soutěží:

Závod Manufaktura Českého poháru

Závod INOV-8 CUP žebříčku A

Závod žebříčku B-Čechy

Závod celostátního Rankingu, koeficient 1,06

 

Datum:

Sobota 3.června 2017, krátká trať

Neděle 4.června 2017, klasická trať

 

Centrum:

Řitka – areál jezdeckého klubu Norma

Loc: 49.8969°N, 14.2909°E

 

Kategorie:

A. Soutěžní kategorie

D21E, D21A, D21B, D21C, H21E, H21A, H21B, H21C

D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A

D14B, D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B

H14B, H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B

   - směrné časy dle SŘ.

   - nasazování závodníků do kategorií DH 21 se řídí soutěžním řádem systému Ranking

 

B. Tréninkové kategorie

D12C, H12C - směrný čas 25 min

D10C, H10C - směrný čas 20 min

T3, T5, T7 (jen neděle) - obtížnost odpovídající D14, H18, H35

Není vypsána liniová trať a ani trať pro příchozí!

 

Vzdálenosti:

Po oba dny:

centrum - prezentace

0 m

centrum - parkoviště os. aut

centrum – výstup z autobusu

1000 - 1500 m

do 300 m

centrum - start

do 2500 m

centrum - cíl

0 m

               

Systém ražení:

Elektronický razicí systém SPORTIdent – jeden SI čip nesmí být v závodě použit vícekrát.

Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip.

Požadavek na zapůjčení SI čipu uveďte v přihlášce.

Možno použít všechny typy SI čipů.

 

Mapa:

Sobota:

  • U Trojáku, 1:10 000, E 5m

Neděle:

  • Červená hlína, 1:15 000, E 5m pro kategorie D/H16 – 21
  • Červená hlína, 1:10 000, E 5m pro ostatní kategorie

Mapy na oba dny připravili Petr Uher a Roman Horký, stav květen 2017, zpracováno podle ISOM, po oba dny budou mapy vodovzdorně upravené

Starší mapy:

 

 

Terén:

horský – klasický brdský, kopcovitý (220 – 524 m n. m.) s několika skalními výstupy, s proměnlivou podložkou, místy kamenitou, s většinou dobrou průběžností porostů. Hustá síť komunikací.

 

Parkování:

Osobní auta na pronajatých loukách nebo na obecních komunikacích.

Oddíly, které přijedou autobusem, prosíme o informaci s předstihem, abychom věděli s jak velkou plochou pro parkování máme počítat. Děkujeme!

 

Protesty:

Písemné protesty s vkladem 400,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu.

Adresa pro zaslání protestů proti oficiálním výsledkům:

  • Krátká trať, USK Praha - orientační běh, Na Folimance 2, 120 00  Praha 2
  • Klasická trať, OK Kamenice, Slunečná 678, 251 68  Kamenice

 

Výsledky a vyhlášení vítězů:

Výsledky budou průběžně vyvěšovány v prostoru shromaždiště. Oba dny po ukončení závodu se bude konat vyhlášení vítězů.

 

Dětský koutek:

Po dobu závodu bude otevřen na shromaždišti dětský koutek.

 

Občerstvení:

Pro delší tratě v neděli občerstvení na trati, pro všechny po doběhnutí na shromaždišti.

V centru závodu bude otevřen bufet.

 

Prodej v místě závodů:

Provozování prodejní nebo propagační činnost (kromě propagace akcí v OB) je možné pouze se souhlasem pořadatele.

Kontakt pro zájemce o prodej na oba závody: Petr Bořánek, GSM: 603 454853, e-mail: petr.boranek (zavináč) uskob.cz.

 

Ubytování:

Pořadatelé zajišťují ubytování pouze ze soboty na neděli v tělocvičně.

Objednávku ubytování proveďte v systému ORIS (doplňková služba k nedělnímu závodu) a úhradu zasílejte na účet nedělního závodu, viz níže.

 

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc pouze v centru závodů.

 

Informace:

Sobota

Web závodu:

http://www.uskob.cz/poradani/za17

Kontakt:

Petr Bořánek, GSM: 603 454853, e-mail: petr.boranek (zavináč) uskob.cz

Neděle 

 

Web závodu:

http://okkamenice.cz/ab17

Kontakt:

Petr Valášek, GSM: 603 266894, e-mail: petr.valasek7 (zavináč) gmail.com

 

 

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS v roce 2017.

 

 

 

Ustanovení pro jednotlivé závody:

 

Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP žebříček A, žebříček B-Čechy – krátká trať

 

 

Pořádající subjekt:

USK Praha, oddíl orientačního běhu

 

Datum:

Sobota 3.června 2017, krátká trať

 

Přihlášky:

Do 17.5.2017 23:59 hod (1. termín) výhradně přes přihlašovací systém ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz

Po tomto datu budou přijímány dodatečné přihlášky za zvýšené startovné o 50% až do 21.5.2017 23:59 hod (2. termín). Po tomto datu budou přijímány dodatečné přihlášky pouze jen dle možností pořadatele a za zvýšené startovné o 100% na e-mail : vspprihlasky (zavináč) centrum.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).

Na místě budou přijímány dohlášky pouze do kategorií T3 a T5 za 200,- Kč až do vyčerpání připravených map.

Žádné změny v ostatních kategoriích nebudou prováděny!

 

Vklady:

Kategorie

Krátká

DH 21

170 Kč

DH 16-20A

170 Kč

DH 16-20B, DH 35-55B

160 Kč

DH 60-80B, T3, T5

120 Kč

DH 14B, DH 10-12C

100 Kč

 

Kategorie „DH 10C, DH12C, T3 a T5“ platí základní startovné i při přihlášení v 2. termínu.

 

Půjčovné za SI čip: 40,- Kč (pro neregistrované závodníky navíc záloha 1000 Kč). 

Ztráta zapůjčeného SI čipu: 1000,- Kč.

 

Platby:

Vklady za startovné zašlete na účet USK Praha vedený u mBank, č. účtu: 670100-2201368476/6210, jako variabilní symbol uveďte 17xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOS.

Bez zaplacení vkladu nebude přihláška přijata. Kopie platebního dokladu může být požadována při prezentaci.

POZOR! Vklady na každý ze závodů se posílají na jiný účet!

Platba za doplňkové služby-ubytování se zasílá na účet OK Kamenice jako za startovné nedělního závodu!

 

Prezentace:

V sobotu od 9:00 do 11:00 hod v centru závodů.

 

Start 00:

Sobota: 12:00 hod, intervalově

  • Soutěžní kategorie + DH 12C, DH 10C dle startovní listiny.
  • Tréninkové kategorie T3 a T5 mají oddělený startovní koridor a mohou startovat kdykoliv v době otevření startu přes startovací krabičku podle pokynů pořadatele.

 

Funkcionáři:

Ředitel:

Zdeněk Polák

Hlavní rozhodčí:

Jarmila Němečková, R1

Stavitel tratí:

Zpracování přihlášek:

Petr Bořánek, R1

Jitka Štraitová

               

 

Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP žebříček A, žebříček B-Čechy – klasická trať

 

 

Pořádající subjekt:

OK Kamenice

 

Datum:

Neděle 4.června 2017, klasická trať

 

Přihlášky:

Do 17.5.2017 23:59 hod (1. termín) výhradně přes přihlašovací systém ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz

Po tomto datu budou přijímány dodatečné přihlášky za zvýšené startovné o 50% až do 21.5.2017 23:59 hod (2. termín). Po tomto datu budou přijímány dodatečné přihlášky pouze jen dle možností pořadatele a za zvýšené startovné o 100% na e-mail : prihlasky (zavináč) okkamenice.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).

Na místě budou přijímány dohlášky pouze do kategorií T3, T5 a T7 za 200,- Kč až do vyčerpání připravených map.

Žádné změny v ostatních kategoriích nebudou prováděny!

 

Vklady:

Kategorie

Klasika

DH 21

200 Kč

DH 16-20A

200 Kč

DH 16-20B, DH 35-55B

180 Kč

DH 60-80B, T3, T5, T7

120 Kč

DH 14B, DH 10-12C

100 Kč

 

Kategorie „DH 10C, DH12C, T3, T5 a T7“ platí základní startovné i při přihlášení v 2. termínu.

 

Půjčovné za SI čip: 40,- Kč (pro neregistrované závodníky navíc záloha 1000 Kč). 

Ztráta zapůjčeného SI čipu: 1000,- Kč.

 

Platby:

Vklady za startovné zašlete na účet OK Kamenice vedený u KB, č. účtu: 115-1750400227/0100, jako variabilní symbol uveďte 17xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOS.

Bez zaplacení vkladu nebude přihláška přijata. Kopie platebního dokladu může být požadována při prezentaci.

POZOR! Vklady na každý ze závodů se posílají na jiný účet!

Na tento účet se zasílá i platba za ubytování.

 

Prezentace:

V sobotu od 9:00 do 11:00 hod a v neděli od 8:00 do 9:00 hod v centru závodů.

 

Start 00:

Neděle: 10:00 hod, intervalově

  • Soutěžní kategorie + DH 12C, DH 10C dle startovní listiny.
  • Tréninkové kategorie T3, T5 a T7 mají oddělený startovní koridor a mohou startovat kdykoliv v době otevření startu přes startovací krabičku podle pokynů pořadatele.

 

Funkcionáři:

Ředitel:

Petr Valášek, R2

Hlavní rozhodčí:

Pavel Kurfürst, R1

Stavitel tratí:

Zpracování přihlášek:

Martin Škvor, R2

Adam Hájek

               

 

 

Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 30.3.2017

 

 

 

Jarmila Němečková, Pavel Kurfürst                                Zdeněk Polák, Petr Valášek

hlavní rozhodčí                                                              ředitel závodu