Členské příspěvky

Členské příspěvky klubu OK KAMENICE (platné od 23.5.2022)

Každý člen klubu OK KAMENICE přispívá na činnost klubu členským příspěvkem. 

Z členských příspěvků oddíl hradí registrace, informační systémy, nájemné (šatny, tělocvičny), přípravu tréninků (tisk map, obnovu tréninkových lampionů), apod. Klub zajišťuje přihlášky na závody prostřednictvím přihláškového systému a platby startovného. Každý člen klubu se může účastnit otevřených klubových akcí – tréninků a soustředění.

 • Z členských příspěvků je hrazena reprezentace klubu na mistrovských tratích na závodech Mistrovství ČR (DH16-DH21), také v týmových soutěžích štafet a družstev (Mistrovstvích ČR, závodech Českého poháru štafet) v dospělých a dorosteneckých kategoriích (náklady na startovné, ubytování a dopravu). 
 • Klub hradí startovné jen do výše základního vkladu v řádném termínu, ubytování zajišťuje vedoucí akce, cestovné je hrazeno formou cesťáků nebo jsou hrazeny náklady hromadnou dopravou. 
 • Startovné nebude hrazeno, pokud se přihlášený závodník závodu nezúčastní bez domluvy s vedoucím akce (akceptovatelné jsou zdravotní důvody). 
 • Výše náhrady za cestovné je stanovena na 0,5 Kč za osobu a kilometr, výše náhrady může být rozhodnutím klubové rady upravena s ohledem na ceny PHM.    

Členské příspěvky jsou splatné do 25. února kalendářního roku, pro rok 2022 do 23. 5., dle rozhodnutí Klubové rady.

Výše příspěvků je v jednotlivých skupinách registrovaných členů stanovena takto:

 1. členové klubu (mimo skupinu žáků) 
 • 1 000 Kč – účastní se tréninků, závodů a jiných akcí během celého roku;
 •    500 Kč – neúčastní se společných tréninků, soustředění a klubových akcí; účastní se nejvýše dvou závodů OB, pokud se v průběhu roku zúčastní klubových akcí nebo více závodů má za povinnost doplatit příspěvky zpětně do plné výše
 1. skupina žáků 
 • 2 000 Kč – účastní se tréninků, závodů a jiných akcí během celého roku; při trénincích i jiných akcích klub zajišťuje účast dospělého trenéra nebo člena klubu;
 •    500 Kč – neúčastní se společných tréninků, soustředění a klubových akcí; účastní se nejvýše dvou závodů OB, pokud se v průběhu roku zúčastní klubových akcí nebo více závodů má za povinnost doplatit příspěvky zpětně do plné výše;

V případě nového člena jsou příspěvky stanoveny v alikvotní části příspěvku dle skupiny členů minimálně však 500 Kč.

Klub OK KAMENICE přispívá na činnost svým členům podle jejich výkonnosti v sezóně pro následující rok (2022) takto:

Reprezentace, dlouhodobé soutěže, Ranking k 31. 12. (příspěvky se nesčítají):

Reprezentační družstvo, Naděje, Sledování 5 000
Juniorské reprezentační družstvo, Sledování 3 000
Ranking (D/H)     1-  30  /    1-  50 3 000
Ranking (D/H)   31-  60   /  51-100 2 000
Ranking (D/H)   61-100  /  101-200 1 000
Licence A,E,R 1 000

Příspěvky budou připisovány na osobní konta k datu splatnosti členských příspěvků.

Členové, kteří splňují podmínky příspěvku na činnost (výše) mohou čerpat příspěvky na soustředění a akce;

pro rok 2022 platí následující pravidla:

 1. Klub přispívá na klubová soustředění, resp. soustředění Repre, TSM, SCM nad rámec příspěvku na činnost:
  • reprezentanti 3 500 na rok (z toho 3*500 Kč na klubové akce)
  • ostatní, kteří mají nárok na příspěvek na činnost 1 500 na rok (3*500 Kč na akce)
  • organizátor akce/soustředění/apod. má akci/soustředění/apod. zdarma

   2. Příspěvek na soustředění a akce pro členy klubu:

členové KAM – zejména žáci, dorost, junioři:

výše příspěvku dle rozhodnutí vedoucího akce a klubové rady (příspěvky na tábor, soustředění, akademie, SCM)  

    3. Odměny za medaile

Odměny za medaile – typ soutěže Dorost, junioři Dospělí
MS, ME, JMS, MED individuální rozhodnutím Klubové rady
MČR klasika, KT, sprint 3000/2000/1000 6000/4000/2000
MČR NOB 1500/1000/500 3000/2000/1000
MČR štafet pro tým 4500/3000/1500 9000/6000/3000
MČR sprintových štafet (tým) 6000/4000/2000 12000/8000/4000
MČR družstev (tým) 7000 14000

Odměny za medaile jsou vypláceny po sezóně v hotovosti medailistům.