Členské příspěvky

Členské příspěvky oddílu OK KAMENICE (platné pro rok 2023)

Každý člen oddílu OK KAMENICE přispívá na jeho činnost členským příspěvkem. 

Z členských příspěvků oddíl hradí registrace, informační systémy, nájemné (šatny, tělocvičny), přípravu tréninků (tisk map, obnovu tréninkových lampionů), apod. Oddíl zajišťuje přihlášky na závody prostřednictvím přihláškového systému a platby startovného. Každý člen oddílu se může účastnit otevřených oddílových akcí – tréninků a soustředění.

 • Z členských příspěvků je hrazena reprezentace oddílu na mistrovských tratích na závodech Mistrovství ČR (DH16-DH21), také v týmových soutěžích štafet a družstev (Mistrovstvích ČR, závodech Českého poháru štafet) v dospělých a dorosteneckých kategoriích (náklady na startovné, ubytování a dopravu). 
 • Oddíl hradí startovné jen do výše základního vkladu v řádném termínu, ubytování zajišťuje vedoucí akce, cestovné je hrazeno formou cesťáků nebo jsou hrazeny náklady hromadnou dopravou. 
 • Startovné nebude hrazeno, pokud se přihlášený závodník závodu nezúčastní bez domluvy s vedoucím akce (akceptovatelné jsou zdravotní důvody). 
 • Výše náhrady za cestovné je stanovena na 0,5 Kč za osobu a kilometr, výše náhrady může být rozhodnutím oddílové rady upravena s ohledem na ceny PHM.    

Členské příspěvky jsou splatné do 25. února kalendářního roku, pro rok 2023 do 23. 5., dle rozhodnutí oddílové rady.

Výše příspěvků je v jednotlivých skupinách registrovaných členů stanovena takto:

 1. členové oddílu (mimo skupinu žáků) 
 • 1 000 Kč – účastní se tréninků, závodů a jiných akcí během celého roku;
 •    500 Kč – neúčastní se společných tréninků, soustředění a oddílových akcí; účastní se nejvýše dvou závodů OB, pokud se v průběhu roku zúčastní oddílových akcí nebo více závodů má za povinnost doplatit příspěvky zpětně do plné výše
 1. skupina žáků 
 • 2 000 Kč – účastní se tréninků, závodů a jiných akcí během celého roku; při trénincích i jiných akcích oddíl zajišťuje účast dospělého trenéra nebo člena oddílu;
 •    500 Kč – neúčastní se společných tréninků, soustředění a oddílových akcí; účastní se nejvýše dvou závodů OB, pokud se v průběhu roku zúčastní oddílových akcí nebo více závodů má za povinnost doplatit příspěvky zpětně do plné výše;

V případě nového člena jsou příspěvky stanoveny v alikvotní části příspěvku dle skupiny členů minimálně však 500 Kč.

Oddíl OK KAMENICE přispívá na činnost svým členům podle jejich výkonnosti v sezóně pro následující rok (2023) takto:

Reprezentace, dlouhodobé soutěže, Ranking k 31. 12. (příspěvky se nesčítají):

Reprezentační družstvo, Naděje, Sledování 8 000
Juniorské reprezentační družstvo, Sledování 5 000
Ranking (D/H)     1 –  50  /    1 –  50 3 000
Ranking (D/H)   51 – 80   /  51 – 100 2 000
Ranking (D/H)   81 – 125  /  101 – 200 1 000
Licence A,E,R 1 000

Příspěvky budou připisovány na osobní konta k datu splatnosti členských příspěvků.

Členové, kteří splňují podmínky příspěvku na činnost (výše) mohou čerpat příspěvky na soustředění a akce;

pro rok 2023 platí následující pravidla:

 1. Oddíl přispívá na oddílová výkonnostní soustředění nad rámec příspěvku na činnost:
  • 2 000 na rok (formou 4*500 Kč na jednotlivé oddílové akce)
  • organizátor akce/soustředění/apod. má akci/soustředění/apod. zdarma

   2. Příspěvek na soustředění a akce pro členy klubu:

členové KAM – zejména žáci, dorost, junioři:

výše příspěvku dle rozhodnutí vedoucího akce a oddílové rady (příspěvky na tábor, soustředění, akademie, SCM)  

    3. Odměny za medaile

Odměny za medaile – typ soutěže Dorost, junioři Dospělí
MS, ME, JMS, MED individuální rozhodnutím Klubové rady
MČR klasika, KT, sprint 3000/2000/1000 6000/4000/2000
MČR NOB 1500/1000/500 3000/2000/1000
MČR štafet pro tým 4500/3000/1500 9000/6000/3000
MČR sprintových štafet (tým) 6000/4000/2000 12000/8000/4000
MČR družstev (tým) 7000 14000

Odměny za medaile jsou vypláceny po sezóně v hotovosti medailistům.