Nové bankovní účty OK KAMENICE

(Fanda do textu přidal QR kódy a upravil některé již neaktuální věci)

Náš klub má nové bankovní účty u Fio banky. Má to několik důvodů:

  • Fio má nulové poplatky
  • je využívána mnoha kluby a spolky
  • hlavně nás Přihláškový systém má modul pro import dat právě z Fio

Pro dotace svých osobních kont používejte účet: 2101340118/2010 (QR kód obsahuje pouze číslo účtu, je třeba doplnit VS a částku), jako variabilní symbol používejte jako dříve číselnou část Vašeho registračního čísla, příklad registrační číslo KAM6601 použije jako variabilní symbol 6601; čísla, která začínají nulou, se většinou uloží bez nul, např. pro KAM0001 se uloží jako 1; ale to je OK, import si s tím poradí.

Aby to fungovalo co nejrychleji, neposílejte dotace kont za celé rodiny, ale jednotlivě, se správnými variabilními symboly.

Od letošního roku oddělujeme klubové finance od osobních kont, u Fio byl proto zřízen účet, který budeme využívat pro správu finančních prostředků klubu, jde především o klubové příspěvky, granty, dotace a dary, proti tomu výdaje na registrace a poplatky, klubový materiál, nájmy, podporu akcí, tréninkových skupin i nejlepších našich sportovců. Valná hromada, která proběhne v dubnu, rozhodne o výši klubových příspěvků, a ty pak bude třeba uhradit na účet, který budeme označovat jako klubové konto : 2201340123/2010 (QR kód obsahuje pouze číslo účtu).

15. 3. 2018, Petr Valášek