Vedoucí akce

Každý závod (příp. akce) zveřejněný v E-přihláškách má svého “Vedoucího akce” (vedoucí je uveden v E-přihláškách u příslušného závodu; potřebuje-li někdo právo vedoucího, požádá o něj Fandu).

Vedoucí akce má (zpravidla) tyto povinnosti:

  • zkontroluje, že přihláška v E-přihláškách je shodná s tím co je v Orisu (a řeší případné nesrovnalosti)
  • zkontroluje, že je závod uhrazen (informace o úhradě je uvedena v poznámce závodu v E-přihláškách a bývá vidět i v Orisu). Nesrovnalosti řeší s Petrem (příp. Fandou). Všechny závody uvedené v E-přihláškách se (pokud to jde) hradí převodem hromadně za oddíl.
  • v dostatečném předstihu před závodem zajistí ubytování (je-li potřeba). Nabídka ubytování je uvedena u příslušného závodu.
  • v dostatečném předstihu před závodem zkoordinuje dopravu (doprava se koordinuje v E-přihláškách pro ty, kteří v přihlášce dopravu vyžadovali)
  • společně s přihlašovatelem (Martinem) zajistí přihlášení štafet/družstev (přihláška štafet/družstev se automaticky nepropisuje z E-přihlášek do Orisu, je potřeba ji udělat ručně v Orisu!) a zkoordinuje soupisky
  • dorazí v předstihu do místa závodu a zajistí/doveze oddílový stan (je-li potřeba) a křídlo a zajistí též jejich postavení/vztyčení
  • je k dispozici všem, kteří to potřebují (před závodem/během závodu/po závodě)
  • závod odprezentuje (vyzvedne obálku, vyřeší nesrovnalosti a finance, zajistí předání zapůjčených čipů, atp.)
  • doklad z prezentace předá po závodě Petrovi (příp. mu předá informaci, že doklad je možné stáhnout z Orisu, apod.) a kopii předá Fandovi

Vedoucí akce si může v E-přihláškách v “Nastavení” zaškrtnout “Dostávat potvrzení e-mailem: pro vedoucího akce”. Je pak automaticky upozorňován e-mailem na dodatečné změny v přihláškách.