Pokyny Večerníku Praha, 17. 12. 2017

Pokyny (upřesnění rozpisu)

 • Prezentace: v místě shromaždiště (uvnitř školy), od 16,15 hod. Po úhradě startovného (50,-) si samostatně najdete svou průkazku. Poznáte ji podle svého jména. Na prezentaci, prosím, nahlaste případné změny.
 • Start: jak kdo přijde (hromadný start tedy nebude), od 16,30 do 18,00 hod. v místě shromaždiště (uvnitř školy). Na startu čipem orazíte startovní krabičku (čip se nemaže ani nekontroluje), berete mapu a vyrážíte na trať. Kdo nemá čip, řekne si na startu o startovní čas. Start je v mapě označen tradičně trojúhelníkem. 
 • Kontroly: reflexní pásek + kleště s kódem. Na mapě jsou kontroly označeny tradičním způsobem, tedy kolečkem společně s pořadovým číslem kontroly.
 • Cíl: shodný se startem (uvnitř školy), v cíli orazíte čipem cílovou krabičku (je to ta samá jako startovní!), příp. si řeknete o ruční změření času a odevzdáte papírovou průkazku, a odcházíte do bufetu 🙂 Kdo neorazí čipem cíl či si neřekne o změření času, nebude ve výsledcích (příp. tam bude jako DISK). Čip se nevyčítá. Cíl je v mapě označen stejně jako start, tedy trojúhelníkem.
 • Typ závodu: povinné pořadí kontrol
 • Popisy: pouze na mapě
 • Ražení: mimo start a cíl klasicky kleštěmi do papírové průkazky (kontrolu č. 1 do políčka č. 1, kontrolu č. 2 do políčka č. 2, …)
 • Mapa: cca A3, barevná, vytištěná na Pretex (mapníky tedy netřeba), tisk z obou stran, měřítko neznámé, obsah tradičně pofidérní 🙂
 • Průchody: na mapě jsou naznačeny (některé) průchody. Snad budou všechny otevřené.
 • Hustníky: počítejte s tím, že můžete v prostoru závodu narazit na jedničkové, dvojkové či trojkové hustníky (rozumějte turisty a domorodce procházející se poklidně vánoční Prahou se svařákem v ruce). V mapě tyto prostory nejsou vyznačeny, nicméně taková místa se dají myslím lehce odhadnout.
 • Zkrácení tratě: trať je jedna, shodná pro všechny. Kdo chce, může si trať zkrátit vynecháním kontrol 13 až 17, tedy poběží z 12. kontroly rovnou na 18. kontrolu a dále pokračuje na nezkrácené variantě. O zkrácení se lze rozhodnout až na trati (mapa je shodná s nezkrácenou tratí). V případě zkrácení vynechejte v papírové průkazce příslušné kontroly a dále razte stejné jako na nezkrácené variantě.
 • Délka tratě: ideálním postupem je nezkrácená varianta cca 6,2 km (zkrácená varianta cca 4,9 km)
 • Převýšení: zanedbatelné
 • Terén: převážně asfalt či dlažba
 • Doporučené obutí: maratonky
 • Časový limit: vraťte se, prosím, do 20,00 hod.! Kdo víte, že budete na trati déle či si to chcete déle užít, vystartujte, prosím, co nejdříve. Díky!
 • Pozn.: pokud by nějaký dobrovolník měl chuť pomoci se stažením kontrol po závodě, bude více než vítán!