Žákovské štafety, 19. 9. 2018, Praha – Chodov (pokyny)

Pokyny

 • předpokládaný čas vítěze (na úseku štafety): 15 minut
 • předpokládaný čas vítěze (v závodě jednotlivců): 15 minut
 • prezentace štafet:
  • 14:30 až 15:30 hod.
  • v centru závodu
 • prezentace jednotlivců:
  • 14:30 až 17:30 hod.
  • v centru závodu
 • dohlášky štafet a jednotlivců:
  • dohlásit se bude možné do počtu volných map
 • popisy kontrol:
  • pro všechny kategorie (včetně HDR, D10L a H10L) k dispozici pouze na mapách
 • startovní čísla:
  • závodníci závodu štafet běží se startovním číslem, které jsou povinni nést viditelně na hrudi
  • startovní čísla budou k vyzvednutí na prezentaci
  • startovní čísla budou v cíli odebírána
 • vzdálenosti:
  • centrum závodu > prezentace: 0 m
  • centrum závodu > start: 0 m
  • centrum závodu > cíl: 0 m
 • omezení běžeckého oblečení a obutí: žádné
 • popis terénu:
  • mírně zvlněný až rovinatý terén se svahem na západě a se začínajícími údolími na jihu. Téměř všude dobře průběžný. Místy různorodé porostové a terénní útvary. Středně hustá síť komunikací.
 • nebezpečná místa:
  • v závodním prostoru se nenacházejí žádná nebezpečná místa, přesto dbejte na svou bezpečnost
 • mapa:
  • 1 : 10 000, e = 5 m, stav podzim 2017 (částečná revize 2018)
  • ISOM 2000
  • autor mapy: Petr Uher
  • rozměr: A4
  • způsob tisku: digitálně
  • vodovzdorně upravená
 • zvláštní mapové symboly:
  • význačný strom (zelené kolečko)
  • vývrat (zelený křížek)
  • jiný umělý objekt (černý křížek)
  • plošinka (hnědý křížek)
 • zakázané prostory:
  • v závodním prostoru se nenacházejí žádné zakázané prostory s výjimkou těch kam je zakázan vstup mapovými značkami
 • závodní prostor:
  • veškerý les obklopující centrum závodu je závodním prostorem. Do závodního prostoru mohou závodníci vstupovat pouze v době svého závodu.
 • povinné úseky:
  • start > mapový start: značeno koridory a červenými fáborky
  • sběrka > cíl: značeno oranžovými fáborky
 • značení HDR, D10L a H10L: trať je v terénu značena červenobílými plastovými fáborky
 • občerstvení na trati: není
 • divácká kontrola:
  • všichni závodníci s výjimkou HDR, D10L a H10L probíhají veřejnou kontrolou
  • divácká kontrola je umístěna na okraji centra závodu (viz plánek centra závodu)
  • divácká kontrola je veřejně přístupná zvnitřku centra závodu
 • divácké úseky:
  • částečně mezi startem a mapovým startem
  • příběh a odběh od veřejné kontroly
 • plánek centra závodu:

  Kliknutím lze obrázek zvětšit

 • upozornění:
  • v lese se nachází mnoho kontrol, často i blízko u sebe (v rámci pravidel). Kontrolujte pečlivě kódy, popisy a pořadí kontrol.
  • z důvodu malého prostoru v okolí centra závodu jsou u některých tratí kontroly, pořadová čísla kontrol a spojnice kontrol blízko u sebe. Čtěte pozorně zákres a popisy kontrol.
  • z důvodu čitelnosti zákresu tratí v okolí centra závodu byl cíl zakreslen mimo centrum závodu (fakticky ale bude v centru závodu). Obdobně byl přizpůsoben povinný postup ze sběrky do cíle.
  • v lese se nachází větší množství lidí, cyklistů, pejskařů, apod. Dbejte na svou i jejich bezpečnost.
  • v 17:30 hod. startuje u nedalekého Velkého altánu lesní běh Geofyzikálního ústavu AV ČR. Prosíme, dbejte vzájemné ohleduplnosti. Lesní běh bude značen modrými fáborky. Pokud na modré fáborky narazíte, prosíme, nezaměňujte je zejména s fáborky kategorií HDR, D10L a H10L, které budou červenobílé.
  • ač je mapa z roku 2017, tak některé věci se už trošku změnily (hustníky povyrostly, či vznikly nové, vznikly nové cesty, které nejsou v mapě, některé cesty naopak zmizely či jsou hůře vidět, vznikly nové paseky, …). Většina podstatných změn by v mapě měla být zanesena, přesto, počítejte s tím, že ne vždy vše co vidíte v lese, musí být v mapě a naopak.
 • soupisky:
  • přes ORIS do 18. 9. 2018 do 20:00 hod.
  • změny na místě budou možné, nicméně prosíme o minimalizaci těchto změn
 • ukázka vzorové předávky: ukázka proběhne v 15:45 hod.
 • start štafet:
  • 00 = 16:00 hod.
  • hromadný, po vlnách:
   • 16:00 H14
   • 16:05 D14, DH10
   • 16:10 DH12
   • 16:15 OPEN
  • závodníci prvních úseků jsou povinni se dostavit na start 4 minuty před svým startovním časem
  • závodník je povinen si na startu čip vymazat a zkontrolovat
  • pro závodníky se SIAC čipem bude v místě startu k dispozici SIAC off krabička
 • start jednotlivců:
  • 00 = 16:15 hod.
  • na krabičku, kdykoliv mezi 16:15 a 17:30 hod.
  • závodník je povinen si na startu čip vymazat a zkontrolovat
  • pro závodníky se SIAC čipem bude v posledním koridoru k dispozici SIAC off krabička
 • startovní listina: k dispozici v centru závodu
 • start neodstartovaných úseků:
  • hromadně
  • čas bude upřesněn během závodu
 • cíl:
  • závod končí pro závodníka v cíli oražením cílové krabičky
  • cíl třetích úseků je v samostatném koridoru (v jiném než pro první a druhé úseky)
  • cíl kategorií HDR, D10L a H10L je totožný s cílem třetích úseků štafet
 • pořadí v cíli:
  • o pořadí v cíli třetích úseků štafet rozhoduje rozhodčí
  • cílová krabička je umístěna až za cílovou čárou a závodník je povinen v cíli dodržet doběhové pořadí na cílové čáře až do okamžiku oražení cílové krabičky
 • organizace předávky:
  • závodník příbíhá ze sběrné kontroly, orazí cíl a následně dotykem předává dalšímu úseku
  • závodník odbíhající na další úsek si sám odebírá mapu dle svého startovního čísla a odbíhá povinným úsekem na mapový start. Startovní číslo se skládá z čísla štafety a teček (počet teček označuje úsek: 1 tečka = 1. úsek, 2 tečky = 2. úsek, 3 tečky = 3. úsek).
 • organizace cíle:
  • závodník orazí cíl > vyčte si čip > vrátí číslo > odevzdá mapu
 • vyčítání čipů:
  • v centru závodu
  • závodník je povinen si vyčíst svůj čip (i když závod řádně nedokončí)
  • vyčítání bude oddělené pro štafety a pro HDR, D10L a H10L
 • délky tratí, převýšení:
  • HDR: 1,4 km (2,2 km po fáborcích), 10 m
  • D10L: 1,4 km (2,2 km po fáborcích), 10 m
  • H10L: 1,4 km (2,2 km po fáborcích), 10 m
  • DH10: 1,8 km, 15 m
  • DH12: 2,1 km, 20 m
  • D14: 2,4 km, 20 m
  • H14: 2,6 km, 20 m
  • OPEN: 2,9 km, 20 m
 • délky tratí z veřejné kontroly do cíle: 300 – 700 m dle kategorie
 • ražení:
  • Sportident (kontaktní režim)
  • v případě nefunkčnosti elektronického ražení je závodník povinen použít druhou jednotku elektronického ražení (je-li k dispozici). V případě, že je nefunkční i druhá jednotka, tak je závodník povinen použít náhradní mechanické ražení. Náhradní pole “R” pro mechanická ražení jsou umístěna na okraji mapy. Mapu s náhradním ražením je závodník povinen v cíli předložit ke kontrole pořadateli.
 • vybírání map v cíli:
  • mapy se v cíli vybírají. Budou rozdávány po odstartování posledních úseků.
 • předběžné výsledky:
  • k dispozici v centru závodu
 • šatny: nebudou k dispozici
 • mytí: nebude zřízeno
 • WC: nouzové v centru závodu
 • první pomoc: lékař k dispozici
 • čas uzavření cíle: 19:00 hod.
 • časový limit: 90 minut (pro závod jednotlivců i pro závod štafet – za celou štafetu)
 • vyhlášení vítězů:
  • vyhlášení proběhne v centru závodu. Čas bude upřesněn v průběhu závodu.
  • vyhlášeny budou první tři štafety v kategoriích DH10, DH12, D14, H14 a OPEN
  • v kategoriích HDR, D10L a H10L budou vyhlášeni všichni, kteří se dostaví na vyhlášení
 • doprovod na trati:
  • závodník nesmí být během závodu doprovázen zvířetem (platí pro všechny kategorie)
  • závodník nesmí být během závodu doprovázen jinou osobou (s výjimkou HDR)
 • funkcionáři závodu:
  • ředitel: Adam Jedlička
  • hlavní rozhodčí: Adam Hájek, R3
  • stavitel tratí: František Pašek, R2
 • jury: složení jury bude vyvěšeno v centru závodu