Žákovské štafety, 19. 9. 2018, Praha – Chodov (rozpis)

Rozpis

 • pořádající orgán: Středočeský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů
 • pořádající subjekt: OK Kamenice
 • datum: 19. 9. 2018
 • místo konání: srub Gizela, Praha – Chodov
 • typ závodu: tříčlenné štafety a závod jednotlivců
 • kategorie štafet:
  • DH10, DH12, D14, H14, OPEN
 • kategorie jednotlivců:
  • D10L, H10L, HDR
 • upřesnění kategorie DH10:
  • kategorie je v podstatě kategorií H10 ve které mohou startovat dívky
  • společná kategorie pro D10 a H10
 • upřesnění kategorie DH12:
  • kategorie je v podstatě kategorií H12 ve které mohou startovat dívky
  • společná kategorie pro D12 a H12
 • upřesnění kategorie OPEN:
  • kategorie je společnou kategorií pro muže a ženy bez omezení věku a oddílu
  • kategorie bude obtížností a délkou stavěna pro DH16 a starší
 • upřesnění kategorií D10L a H10L:
  • kategorie D10L a H10L jsou fáborkované tratě pro děti do 10 let s oklikami umožňujícími zkracování
  • doprovod ani stínování není dovoleno
  • chybějící kontrola znamená diskvalifikaci
 • upřesnění kategorie HDR:
  • kategorie HDR je fáborkovaná trať pro děti do 10 let s oklikami umožňujícími zkracování
  • doprovod a stínování je dovoleno
  • chybějící kontrola znamená diskvalifikaci
 • hostování: není dovoleno (s výjimkou kategorie OPEN)
 • poznámka: štafeta nesplňující podmínky pro start v kategorii běžet může, bude ale mimo soutěž
 • farstování: všechny kategorie závodu štafet budou farstovány
 • předpokládaný čas vítěze (na úseku štafety): 15 minut
 • předpokládaný čas vítěze (v závodě jednotlivců): 15 minut
 • mapa:
  • 1 : 10 000, e = 5 m, stav podzim 2017 (částečná revize 2018)
  • ISOM 2000
  • autor mapy: Petr Uher
  • rozměr mapy: pravděpodobně A4
  • vodovzdorně upravená
 • popis terénu:
  • mírně zvlněný až rovinatý terén se svahem na západě a se začínajícími údolími na jihu. Téměř všude dobře průběžný. Místy různorodé porostové a terénní útvary. Středně hustá síť komunikací.
 • omezení běžeckého oblečení a obutí: žádné
 • ražení: Sportident (kontaktní režim)
 • prezentace štafet:
  • 14:30 až 15:30 hod.
  • v centru závodu
 • prezentace jednotlivců:
  • 14:30 až 17:30 hod.
  • v centru závodu
 • start štafet:
  • 00 = 16:00 hod.
  • hromadný, po vlnách
 • start jednotlivců:
  • 00 = 16:15 hod.
  • na krabičku, kdykoliv mezi 16:15 a 17:30 hod.
 • přihlášky:
  • přes ORIS (štafety, jednotlivci) do 17. 9. 2018
  • případně emailem na adresu prihlasky@okkamenice.cz
  • přihláška emailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď
  • v přihlášce uveďte:
   • jméno a příjmení
   • registrační číslo (rok narození)
   • kategorii
   • číslo čipu nebo požadavek na jeho zapůjčení (od nečlenů ČSOS může být proti zapůjčení čipu vyžadována vratná záloha Kč 700,-)
 • vklady: 
  • D10L, H10L, HDR: Kč 50,-
  • DH10, DH12, D14, H14, OPEN: Kč 200,-
  • zapůjčení čipu: Kč 40,-
 • úhrady vkladů:
  • převodem:
   • na bankovní účet OK Kamenice číslo 2201340123/2010
   • variabilní symbol = číslo oddílu dle adresáře ČSOS
  • hotově na prezentaci
 • časový limit:
  • 90 minut (závod jednotlivců)
  • 90 minut (závod štafet – za celou štafetu)
 • vzdálenosti:
  • centrum závodu > prezentace: 0 m
  • centrum závodu > start: 0 m
  • centrum závodu > cíl: 0 m
 • dětská školka: nebude zřízena
 • občerstvení:
  • v centru závodu stánek s občerstvením (pivo, limo, káva, oplatky, …)
 • protesty:
  • s vkladem Kč 200,- hlavnímu rozhodčímu
  • poštovní adresa hlavního rozhodčího: Adam Hájek, Spojovací 396, 252 45 Zvole
 • ochrana osobních údajů:
  • přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodu a v informačním systému ORIS
 • fotografování:
  • v průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.
 • doprovod na trati: závodník nesmí být během závodu doprovázen zvířetem
 • informace: Adam Jedlička, email: adam.jedlicka@seznam.cz, tel: 733 640 308
 • funkcionáři závodu:
  • ředitel: Adam Jedlička
  • hlavní rozhodčí: Adam Hájek, R3
  • stavitel tratí: František Pašek, R2