Středočeský a pražský žebříček, 23. - 24. 10. 2010, Pohoří
29.10.- byl zveřejněn protokol
28.10.- na OB postupy byly zveřejněny sobotní a nedělní tratě. Tak neváhejte a pochlubte svými kufry ;-)
24.10.- děkujeme všem závodníkům za to, že přijeli na naše závody, bylo Vás hodně, jsme rádi. Doufáme, že se Vám u nás líbilo, a že budete mít před zimní přestávkou hezkou vzpomínku na letošní sezonu. Omlouváme se všem za dlouhé fronty na prezentaci, zvláště v sobotu. Měli jsme téměř 100 dohlášek a k tomu mnoho změn. Na několik závodníků ani nezbyly SI čipy. Na takový nával jsme nebyli kapacitně připraveni. Tak se příště přihlašte alespoň dva dny předem, bude to pro všechny lepší. :-) Děkujeme všem a přijeďte zase! Pořadatelé
-na shromaždišti bylo nalezeno několik věcí. Čip by měl patřit Miloši Rakovci. Na předání věcí se domluvte se Zuzkou Škvorovou (z.skvorova zavin@c centrum.cz).
-mrkněte na pár obrázků ze závodů od Přemka Práška a Zuzky Škvorové
-byly zveřejněny nedělní výsledky a mezičasy
23.10.-byly zveřejněny sobotní výsledky a mezičasy
-byla zveřejněna startovka na neděli: oddíly, kategorie
22.10.-byla zveřejněna startovka na sobotu: oddíly, kategorie
-byly zveřejněny pokyny
-vyhlášeny a oceněny budou všechny děti fáborkových závodů (kategorie H10L, D10L a HDR) a první 3 v žákovských kategoriích (do DH14 včetně). Pro oba dny jsou připraveny velmi zajímavé ceny pro první 3 v každé kategorii!
20.10.-bylo ukončeno přijímání přihlášek, další přihlášky budou možné na prezentaci
18.10.-zveřejněny délky tratí
8.10.-spuštěn web závodu a zveřejněn rozpis
 

Středočeský svaz orientačního běhu

 

SPOLEČNÝ ROZPIS
4. a 5. závodu podzimního žebříčku pro pražskou a středočeskou oblast v kategoriích DH12-18;
4. a 5.
závodu podzimního SmartMaps Cupu v kategoriích DH12, 14, 16, 18, 21L;
závodu veteránského žebříčku pro pražskou a středočeskou oblast v kategoriích DH35-75;
veřejného a náborového závodu v kategoriích HD10, HD10L, HDR, P3, T3 a T6,

které jsou zároveň závodem celostátního Rankingu (koeficient 1.00)  v kategoriích DH21-L/
K

POŘADATEL

  

Oddíl orientačního běhu SK Kamenice

DATUM

  

Sobota 23.10.2010, Neděle 24.10.2010

MÍSTO KONÁNÍ

  

Pohoří u Jílového, okr. Praha-západ, hostinec v centru obce

SHROMAŽDIŠTĚ

  

Louka v obci Pohoří (JZ od okraje obce), možno využít i restauraci, kde bude prezentace

GPS: 49°53'49.33"N, 14°31'21.902"E

TYP ZÁVODU

  

Sobota: Krátká trať, intervalový start
Neděle: Klasická trať, intervalový start
Závody probíhají podle
platných pravidel OB a Soutěžního řádu PSOB.
Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel orientačního běhu, soutěžního řádu soutěží ČSOB a  soutěžního řádu PSOB pro odpovídající typ trati.

KATEGORIE

  

D10L, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35L, D35K, D45L, D45K, D55, D65, D75, H10L, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35L, H35K, H45L, H45K, H55, H65, H75 , HDR (rodiče s dětmi), tréninkové tratě T3 a T6 (číslo znamená orientační délku tratě), P3 – jednoduchá příchozí trať pro začátečníky. Nasazování závodníků do kategorií DH21 se řídí soutěžním řádem systému Ranking. Podkategorie H21L a D21L po 90 startujících, H21-K a D21-K bez omezení. Držitelé lic. E, R a A (HD 18-20) mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet.

MAPA

  

Na Požárech, e = 5 m, stav-2010, rozměry A4, mapa vodovzdorně upravena
Sobota: měřítko 1:10000 pro všechny kategorie
Neděle:
měřítko mapy 1:15000 pro kategorie H18, 20, 21L,K, 35L
měřítko mapy 1:10000 pro ostatní kategorie
Použitý mapový klíč: ISOM2000. Autor mapy: Roman Horký.

TERÉN

  

Rovinatý, v okrajových částech zvlněný, místy kameny, bohaté porostové detaily.

RAŽENÍ

  

Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Zkontrolujte si číslo čipu ve startovní listině. Případné nesrovnalosti nahlaste na prezentaci. Ve startovním koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z čipu a kontrolu vymazání. Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí jménem závodníka a oddílem. Mapu si po kontrole závodník vyzvedne na prezentaci.
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip v centru závodu.

POPISY KONTROL

  

Budou k dispozici na prezentaci.

PREZENTACE

  

V restauraci v obci Pohoří 8:30 - 9:30

START

  

00 = 10:00

po modrobílých fáborkách, cesta bude značena ze shromaždiště (parkoviště) i od hospody, cesta z parkoviště na prezentaci (do centra) po modrobílých fáborkách.

VZDÁLENOSTI

  

Parkoviště – Centrum 300 m
Centrum-Start do 1500 m
Parkoviště-Start do 1200 m
Parkoviště – Cíl do 300 m

DOPRAVA

  

Individuální: Auta - parkování na pronajaté louce v obci Pohoří, bude značeno z komunikace Těptín-Jílové u Prahy. Odbočka z hlavní silnice mezi obcemi Skalsko a Pohoří (bude značeno). Prosíme, dodržujte pokyny pořadatelů, aby bylo možné zde v budoucnu zase pořádat. Zákaz parkování v obci mimo vyhrazené parkoviště. Poplatek za parkovné 20,- Kč (odvod obci).

PŘIHLÁŠKY

  

Do úterý 19.10.2010 23:59:59 pomocí el. přihláškového systému Hanácké oblasti, poštou na adresu: Martin Škvor, Slunečná 677, 256 01 Kamenice,  či email martin.skvor@centrum.cz (rozhodující je datum doručení přihlášky). Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply). Přihlášku pošlete v povinném formátu ČSOB. Uveďte jméno, registrační číslo, kategorii, kterou chcete běžet, číslo svého SI čipu nebo požadavek na zapůjčení (půjčovné 20 Kč/čip). Závodníci s neúplnými údaji v  přihlášce nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěží. Od nečlenů ČSOB může být proti zapůjčení čipu vyžadována záloha 700 Kč.

VKLADY

  

Kategorie

řádný

po termínu

DH-10 a DH-10L, HDR, Příchozí P3

40 Kč

40 Kč

DH-12, 14, 65, 75

40 Kč

70 Kč

Trenink T3 a T6

70 Kč

70 Kč

Ostatní

90 Kč

130 Kč

- vklad je možné uhradit na účet SK KAMENICE, bankovní spojení 35-8964910267/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu dle adresáře ČSOB, nebo v hotovosti při prezentaci
- změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu zdarma

ČASOVÝ LIMIT

  

Sobota 120 minut, Neděle 180 minut

OBČERSTVENÍ

  

Voda se śťávou v cíli, stánek pořadatele na shromaždišti (čaj, káva, sladkosti), hospoda v obci Pohoří.

WC

  

V centru v hospodě, dále budou umístěny mobilní záchody na parkovišti v centru.

VÝSLEDKY
A PRVNÍ POMOC

  

První pomoc na prezentaci, vyhlášení výsledků pro kategorie dětí a žactva po závodě ve 13 hodin.

JURY ZÁVODU

  

Složení jury bude vyvěšeno v centru závodu.

PROTESTY

  

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Poštovní adresa hlavního rozhodčího: Martin Škvor, Slunečná 677, 251 68  Kamenice

FUNKCIONÁŘI ZÁVODU

  

Ředitel závodu:

Petr Valášek R3

Hlavní rozhodčí:

Martin Škvor R2

Stavitel tratí:

Martin Škvor R2

WEB ZÁVODU

 

http://okkamenice.cz/oz10/

© 2010 Fanda Pašek