Velikonoční SMIK aneb technika vpřed

Orientační běh s migrujícími kontrolami (SMIK) není v Kamenice žádná velká neznáma jak je vidět v tabulce nejčastějších účastníků mistrovství světa zde. Disciplína je to velmi specifická, protože závodů tohoto typu je málo a pravidelně se běhá jen mistrovství světa vždy v den boje za svobodu a demokracii 17.11.

SMIK je logisticky obtížný nejen pro závodníky, ale také pro pořadatele, kteří většinou musí po lese kontroly fyzicky přenášet mezi jednotlivými stanovišti (A,B,C). Navíc se SMIK často běhá na klasické ražení kleštičkami, což sice zaručuje závodníkovi, že má kontrolu jistě oraženou, ale přidělává další práci pořadatelům s vyhodnocením. V době, kdy orienťák přešel na bezkontaktní ražení, to zní hodně historicky.

Loni jsme na podzim pořádali MČR na klasice v krásných Hornopožárských lesích a byla by škoda obrovský prostor využít jen na covidem omezené MČR pro 600 lidí. Proto jsme si řekli, že o letošních prázdninách uspořádáme ve stejných terénech vícedenní, aby si krásný les mohl užít každý nadšenec, na kterého se nedostalo. K vícedenním patří doprovodný program a my chceme být originální a nabídnout vedle klasického programu něco nevšedního. Proto nás ihned napadlo připravit závodníkům SMIK na SPORTident bezkontaktní ražení. Už se pár takových závodů objevilo a tak cesta není úplně neprošlapaná, viz plzeňské závody Třemošná 2019. O účasti na závodech napsal pěkný článek Martin Sajal, zkušený pořadatel a tradiční stavitel mistrovství světa ve SMIKu.

Než tuhle srandu odpálíme naostro, rozhodli jsme se vyzkoušet si uspořádat SMIK na velikonočním soustředění na mapě Lesní hotel vedle rekreačního areálu Termit u Doks. Využili jsme k tomu tradiční pondělní velikonoční hru, která se v Kamenici nese ve znamení souboje holek proti klukům. Stačí pak jen sečíst body dle dvou kategorií.

Holky před startem ve formaci lajna

Kluci před startem ve formaci přesně organizované šipky 😀

Stavby a samotné přípravy trati včetně roznosu se ujal Adamos – společně s Fandou nejzkušenější kamenický účastník SMIKu. Zpracování výsledků se ujal Cáš s Trejkym.

Jak probíhala stavba a roznos?

Z pohledu stavby to bylo relativně jednoduché, protože nebylo nutné se nechat omezovat reálnými pohyby přenašečů kontrol a člověk to mohl postavit bez limitů. Jeden limit jsem si ale dal, 15 kontrol. Věděl jsem, že míň by bylo málo, ale víc kontrol skoro ani Kamenice v současnosti nemá a navíc jsem to chtěl celé taky roznést. Rozhodl jsem se tedy pro 5 kontrol za bod, 5 kontrol za 2 body a 5 kontrol za 3 body.

Rozhodl jsem se použít jak klasické SMIKové hnízda A,B,C u sebe, tak i kontroly, které mají své varianty dál od sebe. Jednu kontrolu (41) jsem dal tak, aby byla roztažená po celé mapě. Tu jsem bral, jako klíčovou pro naplánování si sebrání všech kontrol. Jelikož se jednalo o závod z větší části pro děti, tak jsem umístil jednobodové kontroly spíš do blízkosti startu a cest, zatímco více bodované kontroly jsem umístil dál a občas na trochu těžší objekty. Tato myšlenka bohužel byla nabourána způsobem, jakým závod probíhal, kde v podstatě vždy někdo z vedoucích mapoval a za ním visel hrozen dětí. I v tomto ohledu byla ale výhoda, že ražení bylo na čipy a ne na průkazky.

Samotné umístění kontrol bylo tedy provedeno tak nějak, jak mě napadlo, ale další část stavby byla trochu zapeklitější a to byla tvorba jízdních řádů. Nejdříve jsem tak nějak nastřelil několik kontrol a ostatní jsem doplňoval tak, aby trochu dávaly smysl do okolí a nebyly třeba v jednu chvíli aktivní kontroly jen na jedné straně mapy. Určitě jsem chtěl dát několik možností, kam vyrazit ze startu a zároveň i více možností, kudy to vzít do cíle. Nejsem fanoušek sběrné tříbodovky, takže tuto klasiku jsem ze SMIKu nepřebral.

Ve chvíli, kdy jsem byl s jízdním řádem hotov jsem si zkusil nakreslit několik variant postupů, jak by se dalo sebrat všechno. Nepochyboval jsem o tom, že někteří zvládnou vše sebrat, přecejen je to A4 v 1:10 000 na velmi rovinatém prostoru a člověk na to má hodinu. Nakonec jsem přišel se dvěmi variantami, které někde počítají s hodně rychlým během, ale neobíhají 2x celou mapu, což se ve výsledku ukázalo, jako lehčí varianta. Přikládám moje náčrty spolu s časovým odhadem ražení.

Pro stavbu jsem se rozhodl použít aplikaci Open Orienteering mapper. Výhodou bylo, že jsem celou stavbu měl hotovou na tabletu za jedno dvouhodinové posezení v kavárně. Připravil jsem si kolečka a čísla kontrol v jednotlivých barvách a jinak použil mód stavby, kdy jsem měl mapu podloženou pouze jako podklad, což zajistilo, že bych si mohl omylem nějak posunout s částí mapy.

Závodní mapa

Finální stavbu jsem potom přeuložil pro soubor roznosovky a kolečka sjednotil do jedné barvy a kódy přepsal na reálná čísla kontrol (79-130). Následně jsem si podle jízdního řádu identifikoval kontroly B a C, které začínaly od času 30 a víc a jsou v okolí startu. Takových kontrol jsem našel 7 a tyto jsem si vyznačil jinou barvou s tím, že je roznesu až po samotném startu závodu.

Na samotný roznos jsem si tedy ušetřil 7 kontrol a zbývalo jich 38. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli závod připravit tak, jako bude na O-Požárech, tak jsem roznášel stojan, krabičku a velký lampion. Start byl domluven na 10:30, takže nepřipadalo v úvahu nechat všechno na den závodu. Proto jsem večer před závodem vyrazil do terénu a první dávku (18 kontrol) roznesl den předem. To znamenalo, že kontroly pro závod nebyly probuzené, toto samozřejmě nebude případ pro O-Požáry, kde počítáme s větším počtem roznašečů. Zde jsem na to byl sám a tak mi nic jiného nezbylo. Po 8 kilometrech se tedy vracím a kontroly v jihovýchodní části lesa jsou rozneseny.

Večer jsem pak rozdělil zbylé kontroly na 3 části. Prvních 10 jsem vzal po snídani a roznesl, druhou desítku mi donesl Cáš do lesa na smluvené místo, abych nemusel vyrazit do lesa se 20 stojany, což je hraniční počet na nějaký pohyb v lese. Po roznesení druhé desítky byl plán se potkat se skupinou závodníků na startu. Nakonec jsem to stihl trochu s předstihem a tak jsem je potkal už po cestě na start. Zde mi závodníci donáší zbylých 7 kontrol, které roznesu až po jejich odstartování. Stejně tak mi donesli nulovací krabičky, které jsou důležité.

Roznašečská mapa s kódy kontrol

Na startu jsme upustili od klasického SMIKového věšení map na provázek a místo toho jsme je pouze položili každému pod nohy a na pokyn všichni začali studovat mapu po dobu 5 minut. Potom následoval klasicky hromadný start. Po startu ještě roznáším posledních 7 kontrol a zároveň sbírám 3 kontroly z pozice A, které už skončily. Vracím se do cíle a na hodinkách mám 12 km, takže dohromady byl roznos na 20 km. Ještě jsem zašel pro tablet a vyčítací krabičku a pak už klasicky vyčítáme do SI-Droidu.

Jak jsme vyhodnocovali výsledky?

K vyčtení čipů jsme používali oblíbenou mobilní aplikaci SI-Droid Event, kde jsme měli závod nastavený jako časový scorelauf na 60 min s bodovými hodnotami dle pravidel SMIKu. Toto nastavení nebylo klíčové, jen jsme ho chtěli využít k alespoň přibližné představě o bodovém zisku. Vyčítání jsme měli pro potřeby součtování bodů rozdělené na dvě kategorie – holky a kluci. Rozřazování do kategorií jsme dělali ručně ačkoliv to aplikace také umožňuje nastavit (nestihli jsem si připravit).

Výsledky jsme následně exportovali ve formátu XML (IOFv3). Před exportem jsme si nezkontrolovali správnost rozřazení do kategorií a dvě ženy se nám zatoulaly mezi chlapy 🙂 . To bylo hned veselo.

Dále jsme měli připravený python skript od Trejkyho, který na vstupu dostal konfigurační json a vyexportované xml s výsledky. JSON (nahrané jako txt kvůli WP) obsahoval jízdní řád (časové hranice od kdy do kdy) včetně bodových hodnot, kódů krabiček, časového limitu, názvu závodu a časové tolerance ražení (tady jsme čerpali ze zkušeností z Třemošné). Zároveň počítal s možností využít jednu kontrolu pro více stanovišť, ale to jsme nakonec nepoužili. Skript validoval ražení všech závodníků, odstranil duplicity a vytvořil nám html s výsledky po kategoriích i celkovými součtovými výsledky souboje holek proti klukům. Na výsledky se můžete podívat zde (využili jsme stylování SI-Droidu).

Při vyhodnocení se ukázalo, že xml export neobsahuje extra ražení. Závodníci, kteří kontrolu orazili nejdřív špatně mimo interval platnosti a následně znovu, ale už správně uvnitř intervalu platnosti kontroly, neměli správně započítané body. Korektní oražení uniklo. Adamos musel přímo v SI-Droidu ručně vyčistit předčasná ražení a znovu vyexportovat výsledky. Ještě přesně nevíme, kde je chyba, ale možné řešení je použít v aplikaci xml export MeOS backup, který extra ražení obsahuje. IOF standard nejspíš extra ražení ani nepodporuje. UPDATE: Podporuje, ale autor aplikace je odebral, protože Winsplits s nimi měly problém. To už ale neplatí a nová verze aplikace bude v exportu mít i extra ražení.

Celkově se zúčastnilo krásných 68 závodníků. Závod jsme nahráli na play-map a ve spolupráci s Pavlem Fišerem (díky moc za pomoc) jsme doplnili i jízdní řád, který umožňuje interaktivně skrývat a zobrazovat kontroly dle času. Je díky tomu krásně vidět, které kontroly šlo kdy orazit. Zároveň mapa parádně poslouží k optimalizaci zvolené strategie na příští SMIK. Aktuálně si postupy moc závodníků nenahrálo, tak to koukejte napravit. Naštěstí aplikace je dost chytrá, takže i u závodníka bez nahraných/nakreslených postupů ukazuje spojnice mezi oraženými kontrolami.

Shrnutí

Osobně se myslím, že je tohle cesta jak SMIK “jednoduše” připravit v menším počtu lidí a bez obavy, že se kontrola nestihne fyzicky přesunout (zabloudí apod). To už historie SMIKu pamatuje několikrát. Smikovým fajnšmekrům bude určitě chybět potkávání pořadatelů fyzicky migrujících kontroly, v tom mělo a má MS ve SMIKu svoje velké kouzlo.

Osobně jsem se snažil vymyslet jednoduché řešení jak krabičku “označit”, že je v danou chvíli možné ji orazit, ale na jednoduché a levné řešení jsem nenarazil. Jde o dost komplexní problém, když je potřeba přesně řešit čas a dle něj řídit např svícení přídavných ledek na krabičce signalizujících otevření/zavření kontroly. Snad jedině zkusit kontaktovat přímo SPORTident, aby přidal podporu SMIKu do nastavování krabiček – vyplnění času od kdy do kdy je kontrola aktivní plus zvuková (pípání) a vizuální (blikání) odezva při změně stavu (otevření/zavření).

Ještě zajímavým poznatkem byla obsence popisů kontrol (Adamose nenapadlo jednoduché řešení jak je vytvořit), která například u 43A byla velmi důležitá v časovém presu – velký sráz nahoře nebo dole. Adamos se tomu následně podíval na zoubek a připravil videonávod. Plus to chce doplnit legendu barev a bodů přímo na mapu, nejen v jízdním řádu.

Skript fungoval dobře, jen ho budeme muset ještě odladit, aby generoval výsledky nejen po kategoriích, ale také celkové/smíšené D+H.

Pár fotek ze startu zde.

Pozvánka na O-Požáry

Závěrem bych vás rád pozval na třídenní závody O-Požáry, které se uskuteční o svátcích v termínu 4.-6. července s centrem na louce u obce Kamenný Přívoz (mapa). SMIK v doprovodném programu nebude chybět. Poběží se zkrácená trať s limitem 45 min. Webové stránky s rozpisem jsou zde. Přihlášky již běží, tak neváhejte.

Budeme se na Vás těšit

Cáš s přispěním Adamose

3. 5. 2022, Cáš