Oblastní žebříčky, 20. – 21. 10. 2018, Lojovice (pokyny)

Pokyny (20. 10. 2018, sobota)

 • předpokládaný čas vítěze: dle soutěžního řádu
 • prezentace:
  • 8:30 až 9:30 hod.
  • v centru závodu
  • bude též možné odprezentovat nedělní závod
 • dohlášky:
  • dohlášky na místě možné dle možností pořadatele
 • popisy kontrol:
  • k dispozici k volnému odběru v centru závodu
 • vzdálenosti:
  • parkoviště > centrum závodu: 0 m
  • centrum závodu > prezentace: 0 m
  • centrum závodu > start: 150 m
  • centrum závodu > cíl: 0 m
 • omezení běžeckého oblečení a obutí: žádné
 • popis terénu:
  • kopcovitý, středně hustá síť komunikací, porostově rozmanitý, terénní detaily
 • nebezpečná místa:
  • podložka v lese je často velmi kamenitá a v napadaném listí nebezpečná, doporučujeme tejpování
 • mapa:
  • 1 : 10 000, e = 5 m, stav srpen 2018
  • ISOM 2017
  • autor mapy: Petr Uher
  • rozměr: A4
  • způsob tisku: digitálně
  • vodovzdorně upravená
 • zvláštní mapové symboly:
  • vývrat (zelený křížek)
  • zvláštní umělý objekt (černý křížek)
  • plošinka (hnědý trojúhelník)
 • zakázané prostory:
  • zákaz vstupu do oplocenek
  • zákaz vstupu do prostorů označených mapovou značkou 520 Oblast ze zákazem vstupu
  • zákaz vstupu do prostorů označených mapovou značkou 709 Nepřístupná oblast
 • závodní prostor:
  • veškerý prostor mimo centrum závodu a cesty na start je závodním prostorem
 • povinné úseky:
  • start > mapový start: značeno oranžovými fáborky
  • sběrka > cíl: značeno oranžovými fáborky
 • občerstvení na trati: není
 • občerstvení v cíli: voda se šťávou
 • občerstvení v centru závodu:
  • stejně jako každý rok, i letos pro Vás naše šikovné ženy a dívky připravují “Cukrárnu OK Kamenice“. Tedy koláče, bábovky, dorty, kávu, čaj, apod. Kromě “Cukrárny” bude též možné navštívit “Bufet” (gril, párky v rohlíku, …).
 • divácká kontrola: není
 • start:
  • 00 = 10:00 hod.
  • intervalový
  • závodník je povinen dostavit se na start 3 minuty před svým startovním časem
  • závodník je povinen si na startu čip vymazat a zkontrolovat
  • pro závodníky se SIAC čipem bude v posledním koridoru k dispozici SIAC off krabička
  • závodníci kategorií HDR, D10L, H10L, P3, T3 a T4 startují na startovní krabičku kdykoliv v čase 0 až 150 (10:00 až 12:30 hod.)
  • start je rozdělen na dva starty (které jsou hned vedle sebe)
  • první start je určen pro kategorie HDR, D10L, H10L, P3, T3 a T4. Druhý start je určen zbývajícím kategoriím.
  • nechte si na odstartování na startu kategorií HDR, D10L, H10L, P3, T3 a T4 dostatečnou časovou rezervu (může se tu sejít více závodníků najednou). Odbavováni budou závodníci postupně.
  • cesta na start je značena modrobílými fáborky
 • startovní listina:
  • k dispozici na webu závodu
  • k dispozici v centru závodu
 • cíl: závod končí pro závodníka v cíli oražením cílové krabičky
 • upozornění:
  • tratě se často kříží, čtěte pozorně zákres trati a popisy kontrol
  • potok v prostoru závodu doporučujeme překonávat po lávce (v některých úsecích je potok hluboký)
  • na jižním okraji prostoru závodu se nachází elektrickým ohradníkem oplocená pastva. Prosíme o respektování zákazu do ní jakkoli vstupovat. V mapě je pastva viditelně označena mapovou značkou 709 Nepřístupná oblast.
 • vyčítání čipů:
  • v centru závodu
  • závodník je povinen si vyčíst svůj čip (i když závod řádně nedokončí)
 • délky tratí, převýšení:
  • D10: 2 000 m, 90 m
  • D10L: 2 800 m, 90 m
  • D12: 2 100 m, 95 m
  • D14: 2 500 m, 145 m
  • D16: 3 300 m, 150 m
  • D18: 3 800 m, 210 m
  • D21L: 4 900 m, 280 m
  • D21K: 4 100 m, 185 m
  • D35: 4 400 m, 225 m
  • D45: 3 300 m, 140 m
  • D55: 3 100 m, 140 m
  • D65: 2 400 m, 115 m
  • D75: 2 100 m, 80 m
  • H10: 2 200 m, 75 m
  • H10L: 2 800 m, 90 m
  • H12: 2 400 m, 80 m
  • H14: 3 400 m, 185 m
  • H16: 3 800 m, 210 m
  • H18: 4 900 m, 280 m
  • H21L: 6 100 m, 315 m
  • H21K: 4 600 m, 255 m
  • H35: 5 100 m, 275 m
  • H45: 4 100 m, 175 m
  • H55: 3 400 m, 165 m
  • H65: 3 100 m, 140 m
  • H75: 2 400 m, 115 m
  • HDR: 2 800 m, 90 m
  • P3: 2 200 m, 90 m
  • T3: 3 000 m, 145 m
  • T4: 4 000 m, 160 m
 • ražení:
  • Sportident (kontaktní režim)
  • v případě nefunkčnosti elektronického ražení je závodník povinen použít náhradní mechanické ražení. Náhradní pole “R” pro mechanické ražení je umístěno na okraji mapy. Mapu s náhradním ražením je závodník povinen v cíli předložit ke kontrole pořadateli.
 • vybírání map v cíli:
  • mapy se v cíli nevybírají
  • prosíme závodníky o dodržování fair play
 • předběžné výsledky:
  • k dispozici v centru závodu
 • šatny:
  • v centru závodu budou jako šatny postaveny dva stany (tunely)
 • mytí: nebude zřízeno
 • WC: mobilní toalety v centru závodu
 • dětská školka:
  • své děti můžete odložit (na nezbytně nutnou dobu) ve školce
  • součástí školky bude dětský závod
 • první pomoc: v centru závodu
 • čas uzavření cíle: 15:15 hod.
 • časový limit: 90 minut
 • vyhlášení vítězů:
  • vyhlášení proběhne v cca 13:00 hod. v centru závodu. Čas bude upřesněn v průběhu závodu.
  • vyhlášeni budou první tři v kategoriích HDR, D10L, D10, D12, D14, H10L, H10, H12 a H14
  • v kategoriích HDR, D10L a H10L budou vyhlášeni všichni, kteří se dostaví na vyhlášení
 • příjezd:
  • pro příjezd použijte cestu ve směru od Velkých Popovic, přes Brtnici a dále pokračujte ve směru na Lojovice
 • parkování:
  • v centru závodu
  • dbejte pokynů pořadatelů
  • vjezd na parkoviště je v nepřehledném místě, přizpůsobte, prosím, jízdu místnímu dočasnému značení a pokynům pořadatele
  • bude vybíráno parkovné Kč 30,- za osobní auto u vjezdu na parkoviště
 • odpadky:
  • prosíme závodníky o třídění odpadu (žluté pytle: plasty, černé pytle: ostatní)
 • doprovod na trati: závodník nesmí být během závodu doprovázen zvířetem
 • prodejci sportovního zboží:
  • v centru závodu budou přítomni prodejci sportovního zboží APMsport a Sporticus
 • tombola:
  • APMsport připravuje pro závodníky tombolu v které vylosuje 20 cen. Hlavní cenou budou 3 volné vstupenky na prosincové představení muzikálu Tři oříšky pro Popelku v Kongresovém centru.
  • lístky do tomboly budou k dispozici na stánku APMsport (stany Husky a Loap)
  • tombola proběhne po vyhlášení vítězů
 • funkcionáři závodu:
  • ředitel: František Pašek
  • hlavní rozhodčí: Vojtěch Kettner, R3
  • stavitel tratí: Lukáš Kettner, R3
 • předpokládané složení jury:
  • Jarmila Němečková, VSP
  • Dominika Plochová, DKP
  • Pavel Kurfürst, FSP

Pokyny (21. 10. 2018, neděle)

 • předpokládaný čas vítěze: dle soutěžního řádu
 • prezentace:
  • 8:30 až 9:30 hod.
  • v centru závodu
 • dohlášky:
  • dohlášky na místě možné dle možností pořadatele
 • popisy kontrol:
  • k dispozici k volnému odběru v centru závodu
 • vzdálenosti:
  • parkoviště > centrum závodu: 0 m
  • centrum závodu > prezentace: 0 m
  • centrum závodu > start: 1 800 m, 0 m převýšení
  • centrum závodu > cíl: 2 800 m, 140 m převýšení
  • cíl > start: 1 000 m, 90 m převýšení: značeno červenými fáborky
 • omezení běžeckého oblečení a obutí: žádné
 • popis terénu:
  • kopcovitý, středně hustá síť komunikací, porostově rozmanitý, terénní detaily
 • nebezpečná místa:
  • dejte pozor na kluzkých kamenech při překonávání potoků
  • dejte pozor na provizorní dřevěné lávce na doběhu ze sběrky do cíle
 • mapa:
  • 1 : 10 000, e = 5 m, stav říjen 2017 a červenec 2018
  • ISOM 2017
  • autoři mapy: Roman Horký a Vojtěch Kettner
  • rozměr: A3
  • způsob tisku: digitálně
  • vodovzdorně upravená
 • zvláštní mapové symboly:
  • vývrat (zelený křížek)
  • zvláštní umělý objekt (černý křížek)
  • plošinka (hnědý trojúhelník)
 • zakázané prostory:
  • zákaz vstupu do oplocenek
  • zákaz vstupu do prostorů označených mapovou značkou 520 Oblast ze zákazem vstupu
  • zákaz vstupu do prostorů označených mapovou značkou 709 Nepřístupná oblast
 • závodní prostor:
  • veškerý prostor mimo centrum závodu a cesty na start je závodním prostorem
 • povinné úseky:
  • start > mapový start: značeno oranžovými fáborky
  • sběrka > cíl: značeno oranžovými fáborky
 • občerstvení na trati:
  • voda na občerstvovačkách umístěných přímo na kontrolách (informace o občerstvovačkách je též v popisech)
 • občerstvení v cíli:
  • voda se šťávou (v prostoru pro odložení věcí cestou na start) 
 • občerstvení v centru závodu:
  • stejně jako každý rok, i letos pro Vás naše šikovné ženy a dívky připravují “Cukrárnu OK Kamenice“. Tedy koláče, bábovky, dorty, kávu, čaj, apod. Kromě “Cukrárny” bude též možné navštívit “Bufet” (gril, párky v rohlíku, …).
 • divácká kontrola: není
 • start:
  • 00 = 10:00 hod.
  • intervalový
  • závodník je povinen dostavit se na start 3 minuty před svým startovním časem
  • závodník je povinen si na startu čip vymazat a zkontrolovat
  • pro závodníky se SIAC čipem bude v posledním koridoru k dispozici SIAC off krabička
  • závodníci kategorií HDR, D10L, H10L, P3, T4 a T8 startují na startovní krabičku kdykoliv v čase 0 až 150 (10:00 až 12:30 hod.)
  • start je rozdělen na dva koridory, které jsou hned vedle sebe. První pro kategorie startující na krabičku, druhý pro všechny ostatní (intervalový start).
  • kategorie HDR, D10L, H10L, D10, D12, H10, H12, P3, T4 a T8 běží po vystartování na mapový start č. 1 koridorem, ostatní kategorie běží na mapový start č. 2 po fáborcích.
  • nechte si na odstartování na startu kategorií HDR, D10L, H10L, P3, T4 a T8 dostatečnou časovou rezervu (může se tu sejít více závodníků najednou). Odbavováni budou závodníci postupně.
  • cesta na start je značena modrobílými fáborky. V blízkosti startu si bude možné ve stanu odložit věci, které si bude možné vyzvednout cestou z cíle (většina cesty (1 800 m) na start a z cíle je společná)
  • cestou na start bude k dispozici mobilní WC
  • před startem bude k dispozici pití
 • startovní listina:
  • k dispozici na webu závodu
  • k dispozici v centru závodu
 • cíl:
  • závod končí pro závodníka v cíli oražením cílové krabičky
  • cesta z cíle bude značena červenými fáborky
  • cesta z cíle navazuje na cestu na start
 • upozornění:
  • v prostoru závodu jsou nové paseky. Většina pasek je v mapě zanesena. Některé paseky můžou být i u některých kontrol a to hlavně na dětských tratích.
 • vyčítání čipů:
  • v centru závodu
  • závodník je povinen si vyčíst svůj čip (i když závod řádně nedokončí)
 • délky tratí, převýšení:
  • D10: 2 100 m, 50 m
  • D10L: 3 300 m, 100 m
  • D12: 2 400 m, 70 m
  • D14: 2 700 m, 90 m
  • D16: 4 400 m, 160 m
  • D18: 4 700 m, 170 m
  • D21L: 6 700 m, 250 m
  • D21K: 4 700 m, 170 m
  • D35L: 4 900 m, 170 m
  • D35K: 3 600 m, 110 m
  • D45L: 4 400 m, 170 m
  • D45K: 3 600 m, 110 m
  • D55: 3 600 m, 110 m
  • D65: 2 700 m, 90 m
  • D75: 2 500 m, 70 m
  • H10: 2 100 m, 50 m
  • H10L: 3 300 m, 100 m
  • H12: 3 200 m, 90 m
  • H14: 4 100 m, 150 m
  • H16: 5 700 m, 190 m
  • H18: 7 700 m, 350 m
  • H21L: 11 100 m, 460 m
  • H21K: 7 700 m, 350 m
  • H35L: 7 800 m, 360 m
  • H35K: 5 200 m, 190 m
  • H45L: 7 100 m, 320 m
  • H45K: 4 700 m, 170 m
  • H55: 5 200 m, 190 m
  • H65: 4 400 m, 160 m
  • H75: 2 700 m, 90 m
  • HDR: 3 300 m, 100 m
  • P3: 3 200 m, 110 m
  • T4: 3 900 m, 140 m
  • T8: 7 900 m, 310 m
 • ražení:
  • Sportident (kontaktní režim)
  • v případě nefunkčnosti elektronického ražení je závodník povinen použít náhradní mechanické ražení. Náhradní pole “R” pro mechanické ražení je umístěno na okraji mapy. Mapu s náhradním ražením je závodník povinen v cíli předložit ke kontrole pořadateli.
 • vybírání map v cíli:
  • mapy se v cíli nevybírají
  • prosíme závodníky o dodržování fair play
 • předběžné výsledky:
  • k dispozici v centru závodu
 • šatny:
  • v centru závodu budou jako šatny postaveny dva stany (tunely)
 • mytí: nebude zřízeno
 • WC: mobilní toalety v centru závodu a v blízkosti startu
 • dětská školka:
  • své děti můžete odložit (na nezbytně nutnou dobu) ve školce
  • součástí školky bude dětský závod
 • první pomoc: v centru závodu
 • čas uzavření cíle: 16:05 hod.
 • časový limit: 180 minut
 • vyhlášení vítězů:
  • vyhlášení proběhne v cca 14:00 hod. v centru závodu. Čas bude upřesněn v průběhu závodu.
  • vyhlášeni budou první tři v kategoriích HDR, D10L, D10, D12, D14, H10L, H10, H12 a H14
  • v kategoriích HDR, D10L a H10L budou vyhlášeni všichni, kteří se dostaví na vyhlášení
 • příjezd:
  • pro příjezd použijte cestu ve směru od Velkých Popovic, přes Brtnici a dále pokračujte ve směru na Lojovice
 • parkování:
  • v centru závodu
  • dbejte pokynů pořadatelů
  • vjezd na parkoviště je v nepřehledném místě, přizpůsobte, prosím, jízdu místnímu dočasnému značení a pokynům pořadatele
  • bude vybíráno parkovné Kč 30,- za osobní auto u vjezdu na parkoviště
 • odpadky:
  • prosíme závodníky o třídění odpadu (žluté pytle: plasty, černé pytle: ostatní)
 • doprovod na trati: závodník nesmí být během závodu doprovázen zvířetem
 • prodejci sportovního zboží:
  • v centru závodu budou přítomni prodejci sportovního zboží APMsport a Sporticus
 • tombola:
  • APMsport připravuje pro závodníky tombolu v které vylosuje 20 cen. Hlavní cenou bude chytrý fitness náramek Garmin Vívo fit 3.
  • lístky do tomboly budou k dispozici na stánku APMsport (stany Husky a Loap)
  • tombola proběhne po vyhlášení vítězů
 • funkcionáři závodu:
  • ředitel: František Pašek
  • hlavní rozhodčí: Petr Valášek, R2
  • stavitel tratí: Luboš Semík, R3
 • předpokládané složení jury:
  • Jarmila Němečková, VSP
  • Dominika Plochová, DKP
  • Tomáš Janovský, PGP