Oblastní žebříčky, 20. – 21. 10. 2018, Lojovice (rozpis)

Rozpis (20. 10. 2018, sobota)

 • pořádající orgán: Středočeský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů
 • pořádající subjekt: OK Kamenice, z. s.
 • datum: 20. 10. 2018 (sobota)
 • místo konání: louka mezi obcemi Lojovice a Brtnice (mapa)
 • typ závodu: krátká trať
 • zařazení do soutěží:
  • Manufaktura středočeský a pražský žebříček v kategoriích DH10 až DH18 a DH21
  • pražský a středočeský veteránský žebříček v kategoriích DH35 až DH75
  • veřejný a náborový závod v kategoriích HDR, D10L, H10L, P3, T3 a T4
  • závod rankingu v kategoriích DH21 (koeficient 1.00)
 • kategorie:
  • D10L, D10, D12, D14, D16, D18, D21L, D21K, D35, D45, D55, D65, D75
  • H10L, H10, H12, H14, H16, H18, H21L, H21K, H35, H45, H55, H65, H75
  • HDR (rodiče s dětmi)
  • P3 (jednoduchá trať pro začátečníky)
  • T3 (tréninková trať 3 km)
  • T4 (tréninková trať 4 km)
  • upřesnění kategorií HDR, D10L a H10L:
   • kategorie HDR je fáborkovaná trať pro děti do 10 let s oklikami umožňujícími zkracování. Je dovolen doprovod a stínování. Chybějící kontrola znamená diskvalifikaci.
   • kategorie D10L a H10L jsou fáborkované tratě pro děti do 10 let s oklikami umožňujícími zkracování. Není dovolen doprovod ani stínování. Chybějící kontrola znamená diskvalifikaci.
 • předpokládaný čas vítěze: dle soutěžního řádu
 • mapa:
  • 1 : 10 000, e = 5 m, stav září 2018
  • ISOM 2017
  • autor mapy: Petr Uher
  • rozměr mapy: A4
  • vodovzdorně upravená
 • popis terénu: kopcovitý, středně hustá síť komunikací, porostově rozmanitý, terénní detaily
 • omezení běžeckého oblečení a obutí: žádné
 • ražení: Sportident (kontaktní režim)
 • prezentace:
  • 8:30 až 9:30 hod.
  • v centru závodu
 • start:
  • 00 = 10:00 hod.
  • intervalový
 • přihlášky:
  • přes ORIS do pondělí 15. 10. 2018
  • případně emailem na adresu prihlasky@okkamenice.cz
  • přihláška emailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď
  • v přihlášce uveďte:
   • jméno a příjmení
   • registrační číslo (rok narození)
   • kategorii
   • číslo čipu nebo požadavek na jeho zapůjčení (od nečlenů ČSOS může být proti zapůjčení čipu vyžadována vratná záloha Kč 700,-)
  • do kategorií HDR a P3 je možné se přihlásit též v den závodu v centru závodu
 • vklady: 
  • HDR, DH10L, DH10, P3: Kč 60,- (po termínu přihlášek 60,-)
  • DH12, DH14, DH65, DH75: Kč 60,- (po termínu přihlášek 90,-)
  • DH16, DH18, DH21LK, DH35, DH45, DH55: Kč 100,- (po termínu přihlášek 150,-)
  • T3, T4: Kč 100,- (po termínu přihlášek 150,-)
  • zapůjčení čipu: Kč 40,-
 • úhrady vkladů:
  • převodem:
   • na bankovní účet OK Kamenice číslo 2201340123/2010
   • variabilní symbol = číslo oddílu dle adresáře ČSOS
  • hotově na prezentaci
 • časový limit: 90 minut
 • vzdálenosti:
  • parkoviště > centrum závodu: 0 m
  • centrum závodu > prezentace: 0 m
  • centrum závodu > start: do 500 m
  • centrum závodu > cíl: 0 m
 • dětská školka: v centru závodu
 • občerstvení:
  • v cíli voda se šťávou
  • v centru závodu stánek pořadatele (koláče, klobásy, káva, …)
 • protesty:
  • s vkladem Kč 200,- hlavnímu rozhodčímu
  • poštovní adresa hlavního rozhodčího: Vojtěch Kettner, Na Pískách 514, 253 01 Hostivice
 • ochrana osobních údajů:
  • přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodu a v informačním systému ORIS
 • fotografování:
  • v průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.
 • doprovod na trati: závodník nesmí být během závodu doprovázen zvířetem
 • informace: František Pašek, email: frantisek_pasek@yahoo.com, tel: 608 831 919
 • funkcionáři závodu:
  • ředitel: František Pašek
  • hlavní rozhodčí: Vojtěch Kettner, R3
  • stavitel tratí: Lukáš Kettner, R3

Rozpis (21. 10. 2018, neděle)

 • pořádající orgán: Středočeský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů
 • pořádající subjekt: OK Kamenice, z. s.
 • datum: 21. 10. 2018 (neděle)
 • místo konání: louka mezi obcemi Lojovice a Brtnice (mapa)
 • typ závodu: klasická trať
 • zařazení do soutěží:
  • Manufaktura středočeský a pražský žebříček v kategoriích DH10 až DH18 a DH21
  • pražský a středočeský veteránský žebříček v kategoriích DH35 až DH75
  • veřejný a náborový závod v kategoriích HDR, D10L, H10L, P3, T4 a T8
  • závod rankingu v kategoriích DH21 (koeficient 1.00)
 • kategorie:
  • D10L, D10, D12, D14, D16, D18, D21L, D21K, D35L, D35K, D45L, D45K, D55, D65, D75
  • H10L, H10, H12, H14, H16, H18, H21L, H21K, H35L, H35K, H45L, H45K, H55, H65, H75
  • HDR (rodiče s dětmi)
  • P3 (jednoduchá trať pro začátečníky)
  • T4 (tréninková trať 4 km)
  • T8 (tréninková trať 8 km)
  • upřesnění kategorií HDR, D10L a H10L:
   • kategorie HDR je fáborkovaná trať pro děti do 10 let s oklikami umožňujícími zkracování. Je dovolen doprovod a stínování. Chybějící kontrola znamená diskvalifikaci.
   • kategorie D10L a H10L jsou fáborkované tratě pro děti do 10 let s oklikami umožňujícími zkracování. Není dovolen doprovod ani stínování. Chybějící kontrola znamená diskvalifikaci.
 • předpokládaný čas vítěze: dle soutěžního řádu
 • mapa:
  • 1 : 10 000, e = 5 m, stav říjen 2017 a srpen 2018
  • ISOM 2017
  • autoři mapy: Roman Horký a Vojtěch Kettner
  • rozměr mapy: bude upřesněn v pokynech
  • vodovzdorně upravená
 • popis terénu: kopcovitý, středně hustá síť komunikací, porostově rozmanitý, terénní detaily
 • omezení běžeckého oblečení a obutí: žádné
 • ražení: Sportident (kontaktní režim)
 • prezentace:
  • 8:30 až 9:30 hod.
  • v centru závodu
 • start:
  • 00 = 10:00 hod.
  • intervalový
 • přihlášky:
  • přes ORIS do pondělí 15. 10. 2018
  • případně emailem na adresu prihlasky@okkamenice.cz
  • přihláška emailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď
  • v přihlášce uveďte:
   • jméno a příjmení
   • registrační číslo (rok narození)
   • kategorii
   • číslo čipu nebo požadavek na jeho zapůjčení (od nečlenů ČSOS může být proti zapůjčení čipu vyžadována vratná záloha Kč 700,-)
  • do kategorií HDR a P3 je možné se přihlásit též v den závodu v centru závodu
 • vklady: 
  • HDR, DH10L, DH10, P3: Kč 60,- (po termínu přihlášek 60,-)
  • DH12, DH14, DH65, DH75: Kč 60,- (po termínu přihlášek 90,-)
  • DH16, DH18, DH21LK, DH35LK, DH45LK, DH55: Kč 100,- (po termínu přihlášek 150,-)
  • T4, T8: Kč 100,- (po termínu přihlášek 150,-)
  • zapůjčení čipu: Kč 40,-
 • úhrady vkladů:
  • převodem:
   • na bankovní účet OK Kamenice číslo 2201340123/2010
   • variabilní symbol = číslo oddílu dle adresáře ČSOS
  • hotově na prezentaci
 • časový limit: 180 minut
 • vzdálenosti:
  • parkoviště > centrum závodu: 0 m
  • centrum závodu > prezentace: 0 m
  • centrum závodu > start: do 2 500 m
  • centrum závodu > cíl: do 2 000 m
 • dětská školka: v centru závodu
 • občerstvení:
  • v cíli voda se šťávou
  • v centru závodu stánek pořadatele (koláče, klobásy, káva, …)
 • protesty:
  • s vkladem Kč 200,- hlavnímu rozhodčímu
  • poštovní adresa hlavního rozhodčího: Petr Valášek, Slunečná 678, 251 68 Kamenice
 • ochrana osobních údajů:
  • přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodu a v informačním systému ORIS
 • fotografování:
  • v průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.
 • doprovod na trati: závodník nesmí být během závodu doprovázen zvířetem
 • informace: František Pašek, email: frantisek_pasek@yahoo.com, tel: 608 831 919
 • funkcionáři závodu:
  • ředitel: František Pašek
  • hlavní rozhodčí: Petr Valášek, R2
  • stavitel tratí: Luboš Semík, R3